E-mail
LinkedIn
Telefon

A CODEX Tőzsdeügynökség Zrt. ezúton értesíti tisztelt ügyfeleit,  hogy a Társaság Üzletszabályzata, és az üzletszabályzat mellékletét képező díjjegyzék és a végrehajtási politika 2014. február 12. nappal megváltozik.

Az üzletszabályzat módosítás célja, hogy összhangba kerüljön a PSZÁF elnökének 1./2013 (I.15.) számú, a kereskedési platformok és  a befektetési vállalkozások által automatizált kereskedési környezetben alkalmazandó rendszerekről és kontrollokról szóló ajánlásával, amely ajánlás az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által ugyanebben a témában közreadott  iránymutatások átvételét jelenti.

A szabályzat módosításának főbb elemeit az alábbiakban foglaljuk össze:

A módosított szabályzat szerint a D-Net elektronikus rendszer olyan közvetlen piaci elérést biztosító rendszer (Direct Market Access azaz DMA), amelyben a Társaság az Ügyfelei részére lehetővé teszi megbízások elektronikus úton történő megadását a belső elektronikus rendszereihez, abból a célból, hogy azokat a rendszer automatikusan a Társaság saját kereskedési azonosítója alatt a tőzsdei vagy egyéb kereskedési rendszer (pl.: MTF stb.) felé továbbítsa.

Egyéb rendelkezések figyelembevétele mellett a Társaság a szolgáltatást igénybevevő  ügyfeleit átvilágítja és nyilatkozatja arról, hogy az Ügyfél bennfentes személynek minősül-e, illetve nyilatkoztatja arról, hogy bennfentes kereskedelemre és/vagy tiltott piacbefolyásoló vagy egyébként jogaszbályba ütköző megbízást nem ad ill. a D-Net elektronikus kereskedési rendszerbe nem rögzít.

Változik a Társaság végrehajtási politikája is. A Budapesti Értéktőzsde származékos szekciójába bevezetett termékekre vonatkozó megbízásokat a Társaság az OTP Bank Nyrt.-n keresztül teljesíti.

Az Európai Unió új szabályozást fogadott el a származtatott ügyletekre, a központi szerződő felekre és a kereskedési adattárakra vonatkozóan EMIR elnevezéssel. Az EMIR a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, az Európai Parlament és a Tanács által hozott, 648/2012/EU számú rendelet rövidítése. A szabályozás célja, hogy biztosítsa a derivatív ügyletek piacainak átláthatóságát és csökkentse az ilyen ügyletekből fakadó kockázatokat.

Az EMIR előírásai a pénzügyi és nem pénzügyi szerződő felekre egyaránt vonatkoznak (függetlenül azok típusától és méretétől). A központi elszámolási, valamint az adattárház felé történő jelentéstételi kötelezettség az elszámolást végző szervezet és az adattárház EMIR szerint történő engedélyezésétől, illetve tevékenységének megkezdésétől, azaz várhatóan 2014. február 12.-től lesz kötelező. AZ EMIR  jelentéssel kapcsolatosan a Társaság határidős, származtatott és egyéb az MNB által idesorolt származtatott ügyletnek minősített ügyletek során felszámolt díjai kiegészülnek, megváltoznak.

 

A 2014. február 12.-től érvényes Üzletszabályzat elérhető itt.>>

A 2014. február 12.-től érvényes Végrehajtási politika elérhető itt.>>

A 2014. február 12. nappal aktualizált ügynöklista elérhető itt>>

A 2014. február 12.-től érvényes Díjjegyzék elérhető itt.>> 

 

Fentiek szíves tudomásulvételét ezúton is köszönjük!

CODEX Tőzsdeügynökség Zrt.