A CODEX Tőzsdeügynökség Zrt. ezúton értesíti tisztelt ügyfeleit,  hogy a Társaság Üzletszabályzata, és az üzletszabályzat mellékletét képező díjjegyzék és a végrehajtási politika 2014. február 12. nappal megváltozik.

Az üzletszabályzat módosítás célja, hogy összhangba kerüljön a PSZÁF elnökének 1./2013 (I.15.) számú, a kereskedési platformok és  a befektetési vállalkozások által automatizált kereskedési környezetben alkalmazandó rendszerekről és kontrollokról szóló ajánlásával, amely ajánlás az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által ugyanebben a témában közreadott  iránymutatások átvételét jelenti.

A szabályzat módosításának főbb elemeit az alábbiakban foglaljuk össze:

A módosított szabályzat szerint a D-Net elektronikus rendszer olyan közvetlen piaci elérést biztosító rendszer (Direct Market Access azaz DMA), amelyben a Társaság az Ügyfelei részére lehetővé teszi megbízások elektronikus úton történő megadását a belső elektronikus rendszereihez, abból a célból, hogy azokat a rendszer automatikusan a Társaság saját kereskedési azonosítója alatt a tőzsdei vagy egyéb kereskedési rendszer (pl.: MTF stb.) felé továbbítsa.

Egyéb rendelkezések figyelembevétele mellett a Társaság a szolgáltatást igénybevevő  ügyfeleit átvilágítja és nyilatkozatja arról, hogy az Ügyfél bennfentes személynek minősül-e, illetve nyilatkoztatja arról, hogy bennfentes kereskedelemre és/vagy tiltott piacbefolyásoló vagy egyébként jogaszbályba ütköző megbízást nem ad ill. a D-Net elektronikus kereskedési rendszerbe nem rögzít.

Változik a Társaság végrehajtási politikája is. A Budapesti Értéktőzsde származékos szekciójába bevezetett termékekre vonatkozó megbízásokat a Társaság az OTP Bank Nyrt.-n keresztül teljesíti.

Az Európai Unió új szabályozást fogadott el a származtatott ügyletekre, a központi szerződő felekre és a kereskedési adattárakra vonatkozóan EMIR elnevezéssel. Az EMIR a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, az Európai Parlament és a Tanács által hozott, 648/2012/EU számú rendelet rövidítése. A szabályozás célja, hogy biztosítsa a derivatív ügyletek piacainak átláthatóságát és csökkentse az ilyen ügyletekből fakadó kockázatokat.

Az EMIR előírásai a pénzügyi és nem pénzügyi szerződő felekre egyaránt vonatkoznak (függetlenül azok típusától és méretétől). A központi elszámolási, valamint az adattárház felé történő jelentéstételi kötelezettség az elszámolást végző szervezet és az adattárház EMIR szerint történő engedélyezésétől, illetve tevékenységének megkezdésétől, azaz várhatóan 2014. február 12.-től lesz kötelező. AZ EMIR  jelentéssel kapcsolatosan a Társaság határidős, származtatott és egyéb az MNB által idesorolt származtatott ügyletnek minősített ügyletek során felszámolt díjai kiegészülnek, megváltoznak.

 

A 2014. február 12.-től érvényes Üzletszabályzat elérhető itt.>>

A 2014. február 12.-től érvényes Végrehajtási politika elérhető itt.>>

A 2014. február 12. nappal aktualizált ügynöklista elérhető itt>>

A 2014. február 12.-től érvényes Díjjegyzék elérhető itt.>> 

 

Fentiek szíves tudomásulvételét ezúton is köszönjük!

CODEX Tőzsdeügynökség Zrt.

FIGYELEM!

Tisztelt Látogató!

A CODEX Értéktár Zrt. folyamatosan azon dolgozik, hogy Ügyfelei számára a lehető legtöbb és naprakész információt tegyen közzé annak érdekében, hogy Ügyfeleinket megfelelően tájékoztassuk, illetve hiteles információkkal támogassuk a befektetési döntéseik meghozatalát. Ezen oknál fogva a Társaság új weboldalt fejlesztetett, mely 2018. júniusban közzétételre került, s mely – többek között – lehetővé fogja tenni az Ügyfelek számára az online számlanyitást, valamint a befektetői döntéseket támogató kalkulátorok elérését. Kollégáink folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ön a legfrissebb információkat, tartalmakat érhesse el weboldalunkon keresztül, melyek feltöltése, az elavult tartalmak cseréje és a feltöltött tartalmak ellenőrzése folyamatosan zajlik. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy régi, elavult információval találkozik a honlapon, mellyel kapcsolatban szíves türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:

CODEX Értéktár Zrt.

AAPL 169.0700
TSLA 314.7600
FB 179.0800
GOOG 1035.7400
BABA 177.6900
ACAD 30.4500
MSFT 84.1050
CSCO 37.6050
ORCL 49.6600
AAPL 169.0700
TSLA 314.7600
FB 179.0800
GOOG 1035.7400
BABA 177.6900
ACAD 30.4500
MSFT 84.1050
CSCO 37.6050
ORCL 49.6600