Vállalatvezetés

E-mail
LinkedIn
Telefon

MENEDZSMENT

A CODEX Értéktár Zrt. stratégiai irányításáért a 3 tagú Igazgatóság, míg operatív vezetéséért a Társaság vezérigazgatója felel.

STRATÉGIAI IRÁNYÍTÁS

Berta László, az Igazgatóság elnöke
Első diplomáját 1984-ben a Kandó Kálmán Villamosipari Főiskolán, második diplomáját pedig 1995-ben a Budapesti Gazdasági Főiskolán szerezte. 2008 óta a CODEX Értéktár Zrt. korábbi többségi tulajdonosának, a CODEX Zrt-nek a vezérigazgatója, egyúttal - szinte alapítás óta - a Társaságnak maga is részvényese. Az Igazgatóság elnökeként részt vesz a CODEX Értéktár Zrt. stratégiai irányításában, míg ügyvezetőként (vezérigazgató-helyettes) az operatív vezetésnek is részese.

Orbán Károly, az Igazgatóság tagja
Nyomdamérnöki és közgazdász diplomával rendelkezik, meghatározó egyénisége a CODEX Zrt-nek és a CODEX Értéktár Zrt-nek egyaránt. A Társaság alapítójaként kezdetektől fogva részt vett a CODEX Értéktár Zrt. irányításában, stratégiai vezetésében. A CODEX Értéktár Zrt. részvényeseként, egyben az Igazgatóság tagjaként egyaránt elkötelezett a Társaság prudens és sikeres működtetésében, működésében.

dr. Farkas Andrea, az Igazgatóság tagja
A Társaság Igazgatóságának tagja, aki 2012-ben csatlakozott a CODEX Zrt., majd a CODEX Értéktár Zrt. csapatához. 2016 óta ellátja a Társaság operatív vezetését.

OPERATÍV VEZETÉS

dr. Farkas Andrea vezérigazgató
Egyetemi diplomáját jogászként az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerezte 1990-ben. Közel 2 évtizedes ügyvédi tevékenységet követően került a CODEX Zrt-hez, majd a CODEX Értéktár Zrt-hez.
2016-ban történt vezérigazgatói kinevezését megelőzően a CODEX Értéktár Zrt. jogszabályi megfelelésért felelős vezetője (compliance) volt, jelenleg pedig a CODEX Értéktár Zrt. vezérigazgatójaként az operatív működéséért felel, míg az Igazgatóság tagjaként a stratégiai döntéseknek is részese.

Berta László, vezérigazgató-helyettes
Az Igazgatóság elnökeként részt vesz a CODEX Értéktár Zrt. stratégiai irányításában, ugyanakkor a Társaság Bszt. szerinti ügyvezetői tisztet betöltve az operatív vezetésben is részt vállal.

Aradi Jenő vezérigazgató-helyettes
1992. március 1. óta a CODEX Zrt. munkavállalója volt, 1997. január 1-től pedig a CODEX Értéktár Zrt. csapatát erősíti. Az elmúlt évtizedekben különböző pozíciókban dolgozott és végig járta az ún. céges ranglétrát. Üzletágvezetőként irányította a Társaság letéti üzletágát, melynek során jelentős szakmai ismereteket halmozott fel és komoly gyakorlati tapasztalatot szerzett az értékpapírok kapcsán. 2017 óta vezérigazgató-helyettes, mely pozíció betöltésével komoly támogatást és segítséget nyújt a Társaság operatív működéséért első számú felelős vezetőjének.

KONTROLL FUNKCIÓK

Felügyelőbizottság (egyben Auditbizottság)
- Tömösvári Andrásné (FB elnöke)
- Lepsényi Mária
- Pappné Tóth Beáta

Könyvvizsgáló
Venilia Vellum Könyvvizsgáó és Adótanácsadó Kft.

Belső ellenőr
CREDITRISK-MEDIÁTOR Kft.

Compliance vezető
Vázsonyi Roxána