ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALHOZ

E-mail
LinkedIn
Telefon

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALHOZ

 

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint a CODEX Értéktár Zrt. www.ertektar.hu honlapjának látogatóját, valamint szolgáltatásaink iránt érdeklődő, illetve leendő vagy meglévő ügyfelünket Társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen tájékoztatás a weboldalhoz kapcsolódik, a Társaságunk befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelési szabályokat a Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza.

 

1. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átlátható módon kezeljük.
 • személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és lehetőség szerint naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul helyesbítjük.
 • A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

A személyes adatok kezelése

 • A személyes adatokat az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • Társaságunk tevékenységéből (befektetési szolgáltatások) fakadóan az esetek többségében az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 • Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

2. A TÁRSASÁG ADATAI

A Társaság neve:                             CODEX Értéktár Zrt.

A Társaságunk székhelye:               2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.

A Társaságunk honlapja:                 www.ertektar.hu

Postacímünk:                                   2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.

Telefonszámunk:                             +36 (1) 815 6500

E-mail címünk:                                  info@ertektar.hu

Adószámunk:                                   11043223-2-13

Cégjegyzékszámunk:                       Cg.13-10-041615

Adatvédelmi tisztviselő:                   Horváth Gábor

Elérhetősége (e-mail cím):               horvath.gabor@ertektar.hu

 

A Társaság a Bszt. alapján működő befektetési vállalkozás, akinek tevékenységét eredetileg az Állami Értékpapír Felügyelet (ÁÉF) a 70047/91. és 40.058/95. ÁÉF számú, tevékenységi engedélyt megadó határozatával, majd az ÁÉF jogutódjaként a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) – a továbbiakban: Felügyelet – a PSZÁF III./71.007-4/2002. számú, 2002. március 14. napján kelt, E-III-650/2006. számú, 2006. július 18. napján kelt, E-III/76/2008. számú, 2008. január 21. napján kelt és E-I-141/2008.számú, 2008. február 13. napján kelt határozataival engedélyezte.

 

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve:             webAND Ltd.

A szolgáltató címe:                                                   39 Withypitts, Turners Hill CRAWLEY, RH10 4PJ  WEST SUSSEX, UK

A szolgáltató elérhetősége:                                      info@weband.hu

A szolgáltató weboldala:                                          www.weband.hu

 

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG
    CODEX-IT Kft.     2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.     IT szolgáltatás
    Tóth István e.v.     1066 Budapest, Németh L.u. 2/B.     IT szolgáltatás
    Kovács Gábor e.v.     2600 Vác, Lemez u. 7.     IT szolgáltatás
    webAND Ltd.     39 Withypitts, Turners Hill CRAWLEY, RH10 4PJ WEST SUSSEX, UK     tárhely szolgáltatás

Amennyiben az adatfeldolgozók körében változás történik, úgy a jelen tájékoztatót módosítjuk.

 

Az általunk kezelt adatok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam Nyilvántartási szám

Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok

Társaságunk jogos érdeke

IP cím

A látogatás időpontja

A meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

360 nap

Regisztráció a honlapon

Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása, értesítés esetleges üzemszünetről, Társaságunk elérhetőségének módosulásáról stb.

Az Ön hozzájárulása

Vezeték- és keresztnév

E-mail cím

A regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Hírlevél szolgáltatás

Cél: kapcsolattartás, tájékoztatás

Az Ön hozzájárulás

Vezeték- és keresztnév

E-mail cím

Hírlevélről történő leiratkozásig
Ügyintézés, panasz

Észrevételek, panaszok intézése

Jogszabályi kötelezettség Vezeték- és keresztnév

E-mail cím

5 év

 

 

A weboldalunk látogatóitól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni szeretnének. A regisztráció igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@ertektar.hu e-mail címen, illetve a „2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.” postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, de legkésőbb 30 (Harminc) napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 

3. A SÜTIK KEZELÉSE

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 

Milyen sütiket alkalmazunk?

Típus Név Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség
Rendszer süti   Nem szükséges A webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál A honlap működésének biztosítása Böngésző session vége
Nyomkövető süti   Szükséges Személyre szabáshoz Az Ön beállításainak megjegyzése szolgáltatásunk hatékonyságának növelése céljából  

90 nap

Nyomkövető süti (harmadik féltől származó)  

Nem szükséges

 

Új session-ök és látogatók azonosítására, a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le A weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik  

 

120 perc

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

 

4. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A TÁRSASÁG HONLAPPAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSÉRŐL

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a weboldalon elérhető szolgáltatásaink igénybevételének. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen tájékoztatás nem vonatkozik a befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységünkre, melyek során jogszabályi kötelezettségünk az Ön személyes adatainak kezelése és azoknak a jogszabályban előírt határidőre történő megőrzése.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

 

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –  15 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve, ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

5. TÁJÉKOZTATÁS A TÁRSASÁG HIRLEVÉL CÉLÚ ADATKEZELÉSÉRŐL

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait hírlevél küldése céljából is kezeljük és az Ön részére tájékoztatókat és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a hírlevél tekintetében ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Ennek indoka, hogy a hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon történő regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának, illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból –  15 napos határidővel vállaljuk.

 

6. EGYÉB ADATKEZELÉSI KÉRDÉSEK

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben –  időbeli korlát nélküli titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületünkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön személyes adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 

7. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet;
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését;
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet;
 • a felügyeleti hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

 

Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu/

 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól;
 • azok forrásáról;
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról;
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről;
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 (Harminc) napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg a megtagadás alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezés megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről történő tájékoztatással egyetemben.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 (Harminc) napon belül írásban postai úton vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 (Harminc) napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (Harminc) napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 

8. A FŐBB IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet/GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 

9. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.ertektar.hu weboldalon történik.

 

Budakeszi, 2018. május 25.
CODEX Értéktár Zrt.