Főbb adatok

E-mail
LinkedIn
Telefon

A TÁRSASÁG FŐBB ADATAI

Cégnév: CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített cégnév: CODEX Értéktár Zrt.

Cégforma: Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 13 10 041615

Adószám: 11043223-2-13

LEI kód: 529900EBQ7NNE4E61L15

Honlap címe: https://www.ertektar.hu

Tevékenységi engedély száma:
- az ÁÉF 70047/91. és 40.058/95. számú határozata,
- valamint a PSZÁF III/71.007-4/2002.(március 14.),
- E-III-650/2006. (július 18.),
- E-III/76/2008. (január 21.) és
- E-I-141/2008. (február 13.) számú (és keltű) határozatai szerinti tevékenységi engedélyek

Engedélyező hatóság: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (MNB)

MNB székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

MNB Felügyelet honlapja: https://www.mnb.hu/felugyelet