E-mail
LinkedIn
Telefon

A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatályos díjjegyzéke

Hatályos: 2023. március 01. napjától

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: CODEX Értéktár Zrt. vagy Társaság) befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében felszámított általános díjakat tartalmazza. A CODEX Értéktár Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy az egyes szerződések díjait azok mennyiségi és minőségi jellemzőitől függően egyedileg állapítsa meg. Az így megállapított díjak azonban – az ügyféllel kötött kifejezetten ellentétes, írásbeli megállapodás hiányában – az alább felsoroltaknál magasabbak nem lehetnek. A CODEX Értéktár Zrt. fenntartja a Díjjegyzék egyes tételei, egy vagy több része, illetve egésze egyoldalú megváltoztatásának jogát, melynek részletes szabályait a CODEX Értéktár Zrt. Üzletszabályzatának Általános Része tartalmazza.

Az Ügyfeleket a Társaság a Díjjegyzék módosításáról annak hatálybalépését (bevezetését) legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően a Társaság www.ertektar.hu honlapján megjelentetett hirdetmény útján értesíti és ezen túlmenően a Díjjegyzék módosítás bevezetése előtt küldött, szokásos havi számlakivonathoz mellékelt értesítésben is tájékoztatja az Ügyfeleket a Társaság által elhatározott Díjjegyzék-módosítás hatálybalépésének napjáról, továbbá arról, hogy az Üzletszabályzat mellékletét képező módosított Díjjegyzék a Társaság ügyfélfogadó helyiségeiben kifüggesztésre és a Társaság www.ertektar.hu honlapján közzétételre került, megtekinthető és az Ügyfél kérésére a Társaság arról másolatot küld, illetve ad.
A feltüntetett díjak - amennyiben az külön nem kerül feltüntetésre - mentesek az általános forgalmi adó alól.
A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság pénzforgalmi számlaszámai:

Számlavezető Számla megnevezése Számlaszám
KELER Zrt.
(SWIFT: KELRHUHB)
KELER Megbízói forint (HUF) számla HU61 14400018-12080607-00000000
(HUF átutalás esetén)
KELER Megbízói amerikai dollár (USD) számla HU97 14400025-12080614-0000000
(USD átutalás esetén)
KELER Megbízói euró (EUR) számla HU80 14400025-12080607-00000000
(EUR átutalás esetén)
ERSTE Bank Hungary Zrt.
(SWIFT: GIBAHUHB)
ERSTE Megbízói forint (HUF) számla HU94 11991102-02130464-00070003
(HUF átutalás esetén)
OTP Bank Nyrt.
(SWIFT: OTPVHUHB)
OTP Megbízói forint (HUF) számla HU97 11711041-20954004-00000000
(HUF átutalás esetén)
OTP Megbízói amerikai dollár (USD) számla HU83 11763110-29856013-00000000
(USD átutalás esetén)
OTP Megbízói euró (EUR) számla HU71 11763110-29854884-00000000
(EUR átutalás esetén)

A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság KELER Zrt.-nél vezetett értékpapír számlaszáma: 0395.

Hatályos díjjegyzék

A 2023. március 01.-től hatályos díjjegyzék letölthető innen>>


Korábban hatályos díjjegyzékek

A 2016. január 01.-től hatályos díjjegyzék letölthető innen>>
A 2016. január 01.-től hatályos befektetési jegyekre vonatkozó díjszabás elérhető itt>>

A 2016. február 06.-től hatályos díjjegyzék letölthető innen>>
A 2016. február 06.-től hatályos befektetési jegyekre vonatkozó díjszabás elérhető itt>>

A 2016. július 15.-től hatályos díjjegyzék letölthető innen>>

A 2016. december 15.-től hatályos díjjegyzék letölthető innen>>

A 2017. április 1.-től hatályos díjjegyzék letölthető innen>>

A 2019. április 1.-től hatályos díjjegyzék letölthető innen>>