A CODEX Tőzsdeügynökség Zrt. ezúton értesíti tisztelt ügyfeleit,  hogy a Társaság Üzletszabályzata, és az üzletszabályzat mellékletét képező végrehajtási politika 2013. december 06. nappal megváltozik.

Az üzletszabályzat és a végrehajtási politika változtatásának elsődleges oka, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban BÉT) igazgatósága 2013. november 22-én megerősítette a május 16-án meghozott döntését a Xetra kereskedési rendszer BÉT-re történő éles bevezetésének időpontjával kapcsolatban.  A döntés alapján a Xetra kereskedési rendszernek a BÉT azonnali piacán (Részvény és Hitelpapír Szekcióban) történő éles bevezetésére 2013. december 6. napján kerül sor.

A XETRA kereskedési rendszer bevezetése kapcsán változik Társaságunk üzletszabályzata és végrehajtási politikája. A megváltozott üzletszabályzat és végrehajtási politika az alábbi linkre kattintva letölthető.

A 2013. december 06.-tól érvényes Üzletszabályzat elérhető itt.>> 

A 2013. december 06.-tól érvényes Végrehajtási politika elérhető itt.>>  

Tájékoztatatásunk keretében szeretnénk felhívni ügyfeleink figyelmét a változásokra, hiszen a Xetra rendszerre történő átállás a BÉT-en nem csupán a kereskedési rendszer cseréje, hanem megváltoznak a kereskedési modellek és a kereskedési szabályok is.

A Xetra bevezetésének napjától, azaz 2013. december 06-tól három féle kereskedési modellben fog folyni az értékpapírok kereskedése.

 

1. Modell:  FOLYAMATOS KERESKEDÉS AUKCIÓKKAL modell  

Ebben a modellben történik a BÉT részvény szekciójába bevezetett a prémium,- standard, – és a Béta piacra bevezetett külföldi részvények kereskedelme, valamint az ETF kereskedelme.

 2. Modell: FOLYAMATOS AUKCIÓS modell,

Ebben a modellben történik a BÉT részvény szekciójába bevezetett certifikátok és warrantok kereskedelme.

 3. Modell: TÖBBAUKCIÓS modell

Ebben a modellben történik a BÉT részvényszekciójába bevezetett T kategóriás részvények, befektetési jegyek, kárpótlási jegy, valamint a hitelpapír szekcióba bevezetett állampapírok, jelzáloglevelek, vállalati kötvények kereskedelme.

2013. december 06-tól változik a kereskedés ideje, a BÉT a kereskedési napokon 08:15-től fogadja (gyűjti) az ajánlatokat, a kereskedés tervezett befejezési ideje 17 óra 20 perc.

Változás történt a kereskedési szakaszokban, az egyes kereskedés modelleken belül, és változtak az egyes szakaszok kezdési, valamint befejezési idejei is. Változnak a kereskedési szakaszokban érvényesen tehető ajánlat típusok, végrehajtási feltételek, kereskedési szakasz feltételek és ajánlati feltételek. A szakaszokról, az ajánlati és kereskedési feltételekről a BÉT honlapján a www.bet.hu oldalon tájékozódhat, kövesse rendszeresen a BÉT Xetra rendszerrel kapcsolatos tájékoztatóit.

A Társaság üzletszabályzatának módosítása a Társaság által megállapított és közzétett hatálybalépése napjától hatályos.

Az Ügyfeleket a Társaság az üzletszabályzat módosításáról az alábbiak szerint tájékoztatja:

– a módosított üzletszabályzatot a Társaság ügyfélfogadó helyiségeiben kifüggeszti, és a Társaság www.ertektar.hu honlapján közzéteszi, és az Ügyfél kérésére annak költségeinek viselése mellett (másolási díj, postaköltség) a Társaság arról másolatot küld, illetve ad; továbbá

– a fentiekről (közzétételről, kifüggesztésről és másolat-kérési lehetőségről) és a módosított üzletszabályzat hatálybalépése napjáról a Társaság a hatálybalépést követő havi számlakivonathoz mellékelt értesítésben is tájékoztatja az Ügyfeleket.

Az Üzletszabályzat változásai vonatkoznak a hatályban lévő keretszerződések végrehajtására is. Az Üzletszabályzat-módosítás hatályba lépése előtt az Ügyfél által adott és a Társaság által elfogadott eseti bizományi és letéti megbízások, egyéb rendelkezések teljesítésére még az adott eseti megbízás, rendelkezés elfogadásakor hatályos üzletszabályzati rendelkezések irányadók.

Miután a Társaság az üzletszabályzata módosításáról és annak hatályba lépéséről a fentebb részletesen meghatározott kifüggesztés, közzététel és értesítések útján tájékoztatja a vele tartós üzleti kapcsolatban álló Ügyfeleket, az Ügyfélnek a módosított üzletszabályzat hatálybalépése napját követő 15 napos határidő áll rendelkezésére a változások tartalmáról tájékozódni és nyilatkozni, hogy a megváltozott tartalommal fenn kívánja-e tartani üzleti kapcsolatát a Társasággal. Amennyiben az Ügyfél a rendelkezésére álló határidő alatt a Társasággal fennálló keretszerződést nem mondja fel, a Társaság úgy tekinti, hogy az Ügyfél a megváltozott üzletszabályzatot elfogadta. Egyebekben a számlaszerződések (és egyéb keretszerződések és kiegészítő szerződések) felmondására vonatkozóan az üzletszabályzatban előírt kikötések alkalmazandók.

 

Fentiek szíves tudomásulvételét ezúton is köszönjük!

CODEX Tőzsdeügynökség Zrt.

FIGYELEM!

Tisztelt Látogató!

A CODEX Értéktár Zrt. folyamatosan azon dolgozik, hogy Ügyfelei számára a lehető legtöbb és naprakész információt tegyen közzé annak érdekében, hogy Ügyfeleinket megfelelően tájékoztassuk, illetve hiteles információkkal támogassuk a befektetési döntéseik meghozatalát. Ezen oknál fogva a Társaság új weboldalt fejlesztetett, mely 2018. júniusban közzétételre került, s mely – többek között – lehetővé fogja tenni az Ügyfelek számára az online számlanyitást, valamint a befektetői döntéseket támogató kalkulátorok elérését. Kollégáink folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ön a legfrissebb információkat, tartalmakat érhesse el weboldalunkon keresztül, melyek feltöltése, az elavult tartalmak cseréje és a feltöltött tartalmak ellenőrzése folyamatosan zajlik. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy régi, elavult információval találkozik a honlapon, mellyel kapcsolatban szíves türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:

CODEX Értéktár Zrt.