A CODEX Tőzsdeügynökség Zrt. ezúton értesíti tisztelt ügyfeleit,  hogy a Társaság Üzletszabályzata, és az üzletszabályzat mellékletét képező végrehajtási politika 2013. december 06. nappal megváltozik.

Az üzletszabályzat és a végrehajtási politika változtatásának elsődleges oka, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban BÉT) igazgatósága 2013. november 22-én megerősítette a május 16-án meghozott döntését a Xetra kereskedési rendszer BÉT-re történő éles bevezetésének időpontjával kapcsolatban.  A döntés alapján a Xetra kereskedési rendszernek a BÉT azonnali piacán (Részvény és Hitelpapír Szekcióban) történő éles bevezetésére 2013. december 6. napján kerül sor.

A XETRA kereskedési rendszer bevezetése kapcsán változik Társaságunk üzletszabályzata és végrehajtási politikája. A megváltozott üzletszabályzat és végrehajtási politika az alábbi linkre kattintva letölthető.

A 2013. december 06.-tól érvényes Üzletszabályzat elérhető itt.>> 

A 2013. december 06.-tól érvényes Végrehajtási politika elérhető itt.>>  

Tájékoztatatásunk keretében szeretnénk felhívni ügyfeleink figyelmét a változásokra, hiszen a Xetra rendszerre történő átállás a BÉT-en nem csupán a kereskedési rendszer cseréje, hanem megváltoznak a kereskedési modellek és a kereskedési szabályok is.

A Xetra bevezetésének napjától, azaz 2013. december 06-tól három féle kereskedési modellben fog folyni az értékpapírok kereskedése.

 

1. Modell:  FOLYAMATOS KERESKEDÉS AUKCIÓKKAL modell  

Ebben a modellben történik a BÉT részvény szekciójába bevezetett a prémium,- standard, – és a Béta piacra bevezetett külföldi részvények kereskedelme, valamint az ETF kereskedelme.

 2. Modell: FOLYAMATOS AUKCIÓS modell,

Ebben a modellben történik a BÉT részvény szekciójába bevezetett certifikátok és warrantok kereskedelme.

 3. Modell: TÖBBAUKCIÓS modell

Ebben a modellben történik a BÉT részvényszekciójába bevezetett T kategóriás részvények, befektetési jegyek, kárpótlási jegy, valamint a hitelpapír szekcióba bevezetett állampapírok, jelzáloglevelek, vállalati kötvények kereskedelme.

2013. december 06-tól változik a kereskedés ideje, a BÉT a kereskedési napokon 08:15-től fogadja (gyűjti) az ajánlatokat, a kereskedés tervezett befejezési ideje 17 óra 20 perc.

Változás történt a kereskedési szakaszokban, az egyes kereskedés modelleken belül, és változtak az egyes szakaszok kezdési, valamint befejezési idejei is. Változnak a kereskedési szakaszokban érvényesen tehető ajánlat típusok, végrehajtási feltételek, kereskedési szakasz feltételek és ajánlati feltételek. A szakaszokról, az ajánlati és kereskedési feltételekről a BÉT honlapján a www.bet.hu oldalon tájékozódhat, kövesse rendszeresen a BÉT Xetra rendszerrel kapcsolatos tájékoztatóit.

A Társaság üzletszabályzatának módosítása a Társaság által megállapított és közzétett hatálybalépése napjától hatályos.

Az Ügyfeleket a Társaság az üzletszabályzat módosításáról az alábbiak szerint tájékoztatja:

– a módosított üzletszabályzatot a Társaság ügyfélfogadó helyiségeiben kifüggeszti, és a Társaság www.ertektar.hu honlapján közzéteszi, és az Ügyfél kérésére annak költségeinek viselése mellett (másolási díj, postaköltség) a Társaság arról másolatot küld, illetve ad; továbbá

– a fentiekről (közzétételről, kifüggesztésről és másolat-kérési lehetőségről) és a módosított üzletszabályzat hatálybalépése napjáról a Társaság a hatálybalépést követő havi számlakivonathoz mellékelt értesítésben is tájékoztatja az Ügyfeleket.

Az Üzletszabályzat változásai vonatkoznak a hatályban lévő keretszerződések végrehajtására is. Az Üzletszabályzat-módosítás hatályba lépése előtt az Ügyfél által adott és a Társaság által elfogadott eseti bizományi és letéti megbízások, egyéb rendelkezések teljesítésére még az adott eseti megbízás, rendelkezés elfogadásakor hatályos üzletszabályzati rendelkezések irányadók.

Miután a Társaság az üzletszabályzata módosításáról és annak hatályba lépéséről a fentebb részletesen meghatározott kifüggesztés, közzététel és értesítések útján tájékoztatja a vele tartós üzleti kapcsolatban álló Ügyfeleket, az Ügyfélnek a módosított üzletszabályzat hatálybalépése napját követő 15 napos határidő áll rendelkezésére a változások tartalmáról tájékozódni és nyilatkozni, hogy a megváltozott tartalommal fenn kívánja-e tartani üzleti kapcsolatát a Társasággal. Amennyiben az Ügyfél a rendelkezésére álló határidő alatt a Társasággal fennálló keretszerződést nem mondja fel, a Társaság úgy tekinti, hogy az Ügyfél a megváltozott üzletszabályzatot elfogadta. Egyebekben a számlaszerződések (és egyéb keretszerződések és kiegészítő szerződések) felmondására vonatkozóan az üzletszabályzatban előírt kikötések alkalmazandók.

 

Fentiek szíves tudomásulvételét ezúton is köszönjük!

CODEX Tőzsdeügynökség Zrt.

FIGYELEM!

Tisztelt Látogató!

A CODEX Értéktár Zrt. folyamatosan azon dolgozik, hogy Ügyfelei számára a lehető legtöbb és naprakész információt tegyen közzé annak érdekében, hogy Ügyfeleinket megfelelően tájékoztassuk, illetve hiteles információkkal támogassuk a befektetési döntéseik meghozatalát. Ezen oknál fogva a Társaság új weboldalt fejlesztetett, mely 2018. júniusban közzétételre került, s mely – többek között – lehetővé fogja tenni az Ügyfelek számára az online számlanyitást, valamint a befektetői döntéseket támogató kalkulátorok elérését. Kollégáink folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ön a legfrissebb információkat, tartalmakat érhesse el weboldalunkon keresztül, melyek feltöltése, az elavult tartalmak cseréje és a feltöltött tartalmak ellenőrzése folyamatosan zajlik. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy régi, elavult információval találkozik a honlapon, mellyel kapcsolatban szíves türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:

CODEX Értéktár Zrt.

AAPL 169.0700
TSLA 314.7600
FB 179.0800
GOOG 1035.7400
BABA 177.6900
ACAD 30.4500
MSFT 84.1050
CSCO 37.6050
ORCL 49.6600
AAPL 169.0700
TSLA 314.7600
FB 179.0800
GOOG 1035.7400
BABA 177.6900
ACAD 30.4500
MSFT 84.1050
CSCO 37.6050
ORCL 49.6600