A CODEX Tőzsdeügynökség Zrt. ezúton értesíti tisztelt ügyfeleit,  hogy a Társaság Üzletszabályzata 2013. augusztus 16. nappal megváltozik. Társaságunk ugyan ezen nappal teszi közzé pontosított díjjegyzékét.

Az üzletszabályzat és a szerződéses melléklet változtatásának elsődleges oka a D-Line terminál kivezetése miatti szerződéses feltételek változása. Díjjegyzékünkben a Társaság ügyfeles bankszámlái kerültek frissítésre, kiegészítve az egyes bankszámlákhoz kapcsolódó IBAN és SWIFT kódokkal.

 

A Társaság üzletszabályzatának módosítása a Társaság által megállapított és közzétett hatálybalépése napjától hatályos.

Az Ügyfeleket a Társaság az üzletszabályzat módosításáról az alábbiak szerint tájékoztatja:

– a módosított üzletszabályzatot a Társaság ügyfélfogadó helyiségeiben kifüggeszti, és a Társaság www.ertektar.hu honlapján közzéteszi, és az Ügyfél kérésére annak költségeinek viselése mellett (másolási díj, postaköltség) a Társaság arról másolatot küld, illetve ad; továbbá

– a fentiekről (közzétételről, kifüggesztésről és másolat-kérési lehetőségről) és a módosított üzletszabályzat hatálybalépése napjáról a Társaság a hatálybalépést követő havi számlakivonathoz mellékelt értesítésben is tájékoztatja az Ügyfeleket.

Az Üzletszabályzat változásai vonatkoznak a hatályban lévő keretszerződések végrehajtására is. Az Üzletszabályzat-módosítás hatályba lépése előtt az Ügyfél által adott és a Társaság által elfogadott eseti bizományi és letéti megbízások, egyéb rendelkezések teljesítésére még az adott eseti megbízás, rendelkezés elfogadásakor hatályos üzletszabályzati rendelkezések irányadók.

Miután a Társaság az üzletszabályzata módosításáról és annak hatályba lépéséről a fentebb részletesen meghatározott kifüggesztés, közzététel és értesítések útján tájékoztatja a vele tartós üzleti kapcsolatban álló Ügyfeleket, az Ügyfélnek a módosított üzletszabályzat hatálybalépése napját követő 15 napos határidő áll rendelkezésére a változások tartalmáról tájékozódni és nyilatkozni, hogy a megváltozott tartalommal fenn kívánja-e tartani üzleti kapcsolatát a Társasággal. Amennyiben az Ügyfél a rendelkezésére álló határidő alatt a Társasággal fennálló keretszerződést nem mondja fel, a Társaság úgy tekinti, hogy az Ügyfél a megváltozott üzletszabályzatot elfogadta. Egyebekben a számlaszerződések (és egyéb keretszerződések és kiegészítő szerződések) felmondására vonatkozóan az üzletszabályzatban előírt kikötések alkalmazandók. 

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a Társaság CIB Banknál vezetetett megbízói számlája megszüntetésre került, így ezen megszűnt számlára ügyfeleink befizetését, illetve  beutalását fogadni nem tudjuk!

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a Társaság többi bankszámlájára indítsanak utalásokat.

 

A 2013. augusztus 16.-tól érvényes díjjegyzék elérhető itt.>> 

A 2013. augusztus 16-tól hatályos Befektetési jegyekre vonatkozü Díjszabás elérhető itt>>

FIGYELEM!

Tisztelt Látogató!

A CODEX Értéktár Zrt. folyamatosan azon dolgozik, hogy Ügyfelei számára a lehető legtöbb és naprakész információt tegyen közzé annak érdekében, hogy Ügyfeleinket megfelelően tájékoztassuk, illetve hiteles információkkal támogassuk a befektetési döntéseik meghozatalát. Ezen oknál fogva a Társaság új weboldalt fejlesztetett, mely 2018. júniusban közzétételre került, s mely – többek között – lehetővé fogja tenni az Ügyfelek számára az online számlanyitást, valamint a befektetői döntéseket támogató kalkulátorok elérését. Kollégáink folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ön a legfrissebb információkat, tartalmakat érhesse el weboldalunkon keresztül, melyek feltöltése, az elavult tartalmak cseréje és a feltöltött tartalmak ellenőrzése folyamatosan zajlik. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy régi, elavult információval találkozik a honlapon, mellyel kapcsolatban szíves türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:

CODEX Értéktár Zrt.

AAPL 169.0700
TSLA 314.7600
FB 179.0800
GOOG 1035.7400
BABA 177.6900
ACAD 30.4500
MSFT 84.1050
CSCO 37.6050
ORCL 49.6600
AAPL 169.0700
TSLA 314.7600
FB 179.0800
GOOG 1035.7400
BABA 177.6900
ACAD 30.4500
MSFT 84.1050
CSCO 37.6050
ORCL 49.6600