A CODEX Tőzsdeügynökség Zrt. ezúton értesíti tisztelt ügyfeleit,  hogy a Társaság Üzletszabályzata 2013. augusztus 16. nappal megváltozik. Társaságunk ugyan ezen nappal teszi közzé pontosított díjjegyzékét.

Az üzletszabályzat és a szerződéses melléklet változtatásának elsődleges oka a D-Line terminál kivezetése miatti szerződéses feltételek változása. Díjjegyzékünkben a Társaság ügyfeles bankszámlái kerültek frissítésre, kiegészítve az egyes bankszámlákhoz kapcsolódó IBAN és SWIFT kódokkal.

 

A Társaság üzletszabályzatának módosítása a Társaság által megállapított és közzétett hatálybalépése napjától hatályos.

Az Ügyfeleket a Társaság az üzletszabályzat módosításáról az alábbiak szerint tájékoztatja:

– a módosított üzletszabályzatot a Társaság ügyfélfogadó helyiségeiben kifüggeszti, és a Társaság www.ertektar.hu honlapján közzéteszi, és az Ügyfél kérésére annak költségeinek viselése mellett (másolási díj, postaköltség) a Társaság arról másolatot küld, illetve ad; továbbá

– a fentiekről (közzétételről, kifüggesztésről és másolat-kérési lehetőségről) és a módosított üzletszabályzat hatálybalépése napjáról a Társaság a hatálybalépést követő havi számlakivonathoz mellékelt értesítésben is tájékoztatja az Ügyfeleket.

Az Üzletszabályzat változásai vonatkoznak a hatályban lévő keretszerződések végrehajtására is. Az Üzletszabályzat-módosítás hatályba lépése előtt az Ügyfél által adott és a Társaság által elfogadott eseti bizományi és letéti megbízások, egyéb rendelkezések teljesítésére még az adott eseti megbízás, rendelkezés elfogadásakor hatályos üzletszabályzati rendelkezések irányadók.

Miután a Társaság az üzletszabályzata módosításáról és annak hatályba lépéséről a fentebb részletesen meghatározott kifüggesztés, közzététel és értesítések útján tájékoztatja a vele tartós üzleti kapcsolatban álló Ügyfeleket, az Ügyfélnek a módosított üzletszabályzat hatálybalépése napját követő 15 napos határidő áll rendelkezésére a változások tartalmáról tájékozódni és nyilatkozni, hogy a megváltozott tartalommal fenn kívánja-e tartani üzleti kapcsolatát a Társasággal. Amennyiben az Ügyfél a rendelkezésére álló határidő alatt a Társasággal fennálló keretszerződést nem mondja fel, a Társaság úgy tekinti, hogy az Ügyfél a megváltozott üzletszabályzatot elfogadta. Egyebekben a számlaszerződések (és egyéb keretszerződések és kiegészítő szerződések) felmondására vonatkozóan az üzletszabályzatban előírt kikötések alkalmazandók. 

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a Társaság CIB Banknál vezetetett megbízói számlája megszüntetésre került, így ezen megszűnt számlára ügyfeleink befizetését, illetve  beutalását fogadni nem tudjuk!

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a Társaság többi bankszámlájára indítsanak utalásokat.

 

A 2013. augusztus 16.-tól érvényes díjjegyzék elérhető itt.>> 

A 2013. augusztus 16-tól hatályos Befektetési jegyekre vonatkozü Díjszabás elérhető itt>>

FIGYELEM!

Tisztelt Látogató!

A CODEX Értéktár Zrt. folyamatosan azon dolgozik, hogy Ügyfelei számára a lehető legtöbb és naprakész információt tegyen közzé annak érdekében, hogy Ügyfeleinket megfelelően tájékoztassuk, illetve hiteles információkkal támogassuk a befektetési döntéseik meghozatalát. Ezen oknál fogva a Társaság új weboldalt fejlesztetett, mely 2018. júniusban közzétételre került, s mely – többek között – lehetővé fogja tenni az Ügyfelek számára az online számlanyitást, valamint a befektetői döntéseket támogató kalkulátorok elérését. Kollégáink folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ön a legfrissebb információkat, tartalmakat érhesse el weboldalunkon keresztül, melyek feltöltése, az elavult tartalmak cseréje és a feltöltött tartalmak ellenőrzése folyamatosan zajlik. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy régi, elavult információval találkozik a honlapon, mellyel kapcsolatban szíves türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:

CODEX Értéktár Zrt.