E-mail
LinkedIn
Telefon

Tisztelt Ügyfeleink!

A CODEX Értéktár Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a Társaság a bizományosi tevékenységével a kockázatos, tőkeáttételes termékek, így különösen a határidős, opciós, deviza spot és CFD ügyletek vonatkozásában felhagyott, azonban a Bszt. 5. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai szerinti tevékenységeket (megbízás felvétele és továbbítása, valamint megbízás végrehajtása az ügyfél javára) az alábbi, tőkeáttétel nélküli, tőzsdei pénzügyi eszközök vonatkozásában gyakorolja:

  • állampapírok

  • BÉT Prémium és Standard kategóriába tartozó részvények

  • S&P 500 index komponenseit alkotó részvények

  • Dow Jones 30 index komponenseit alkotó részvények

  • Nasdaq 100 index komponenseit alkotó részvények

  • DAX 30 index komponenseit alkotó részvények

  • BÉT-re bevezetett befektetési jegyek

A fentiekre figyelemmel a Társaság Üzletszabályzata és annak mellékletei módosulnak, melyet a Társaság ezúton közzétesz azzal, hogy a módosított Üzletszabályzat és mellékletei hatályba lépésének dátuma: 2016. december 15. napja.

A befektetési szolgáltatások díjait a Társaság 2016. december 15. napjától hatályos, a www.ertektar.hu weboldalon közzétételre kerülő Díjjegyzéke tartalmazza.

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a letéti szolgáltatások díja változatlan, azaz a Társaság 2016. december 15. napjától hatályos Díjjegyzéke a letéti szolgáltatások díjai tekintetében semminemű változást nem tartalmaz.

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fenti termékkörön kívül eső pénzügyi eszközök vonatkozásában Társaságunk az Ügyfelek által ki nem transzferált és emiatt jelenleg is a CODEX Értéktár Zrt-nél vezetett értékpapírszámlán lévő pénzügyi eszköz értékesítésére vonatkozó megbízás esetén a 2016. február 6. és 2016. július 15. napja között hatályos Díjjegyzék (www.ertektar.hu/documents/1-34-dijjegyzek-2016-02-06.pdf) szerinti díjakat alkalmazza. Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a fentiekben felsorolt tőzsdei pénzügyi eszközök körébe nem tartozó pénzügyi eszközök vonatkozásában Társaságunk kizárólag ezen eszközök (értékpapírok) transzferálására, ennek hiányában az értékpapír értékesítésére vonatkozó megbízást fogad el.

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a bizományosi megbízások felvétele érdekében új szerződés megkötése szükséges, melynek érdekében, illetve bármely kérdés esetén munkatársaink telefonon és e-mailben egyaránt állnak tisztelt Ügyfeleink rendelkezésére!

Tisztelettel:
CODEX Értéktár Zrt.