Tisztelt Ügyfeleink!

A CODEX Értéktár Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a Társaság a bizományosi tevékenységével a kockázatos, tőkeáttételes termékek, így különösen a határidős, opciós, deviza spot és CFD ügyletek vonatkozásában felhagyott, azonban a Bszt. 5. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai szerinti tevékenységeket (megbízás felvétele és továbbítása, valamint megbízás végrehajtása az ügyfél javára) az alábbi, tőkeáttétel nélküli, tőzsdei pénzügyi eszközök vonatkozásában gyakorolja:

  • állampapírok

  • BÉT Prémium és Standard kategóriába tartozó részvények

  • S&P 500 index komponenseit alkotó részvények

  • Dow Jones 30 index komponenseit alkotó részvények

  • Nasdaq 100 index komponenseit alkotó részvények

  • DAX 30 index komponenseit alkotó részvények

  • BÉT-re bevezetett befektetési jegyek

A fentiekre figyelemmel a Társaság Üzletszabályzata és annak mellékletei módosulnak, melyet a Társaság ezúton közzétesz azzal, hogy a módosított Üzletszabályzat és mellékletei hatályba lépésének dátuma: 2016. december 15. napja.

A befektetési szolgáltatások díjait a Társaság 2016. december 15. napjától hatályos, a www.ertektar.hu weboldalon közzétételre kerülő Díjjegyzéke tartalmazza.

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a letéti szolgáltatások díja változatlan, azaz a Társaság 2016. december 15. napjától hatályos Díjjegyzéke a letéti szolgáltatások díjai tekintetében semminemű változást nem tartalmaz.

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fenti termékkörön kívül eső pénzügyi eszközök vonatkozásában Társaságunk az Ügyfelek által ki nem transzferált és emiatt jelenleg is a CODEX Értéktár Zrt-nél vezetett értékpapírszámlán lévő pénzügyi eszköz értékesítésére vonatkozó megbízás esetén a 2016. február 6. és 2016. július 15. napja között hatályos Díjjegyzék (www.ertektar.hu/documents/1-34-dijjegyzek-2016-02-06.pdf) szerinti díjakat alkalmazza. Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a fentiekben felsorolt tőzsdei pénzügyi eszközök körébe nem tartozó pénzügyi eszközök vonatkozásában Társaságunk kizárólag ezen eszközök (értékpapírok) transzferálására, ennek hiányában az értékpapír értékesítésére vonatkozó megbízást fogad el.

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a bizományosi megbízások felvétele érdekében új szerződés megkötése szükséges, melynek érdekében, illetve bármely kérdés esetén munkatársaink telefonon és e-mailben egyaránt állnak tisztelt Ügyfeleink rendelkezésére!

Tisztelettel:
CODEX Értéktár Zrt.

FIGYELEM!

Tisztelt Látogató!

A CODEX Értéktár Zrt. folyamatosan azon dolgozik, hogy Ügyfelei számára a lehető legtöbb és naprakész információt tegyen közzé annak érdekében, hogy Ügyfeleinket megfelelően tájékoztassuk, illetve hiteles információkkal támogassuk a befektetési döntéseik meghozatalát. Ezen oknál fogva a Társaság új weboldalt fejlesztetett, mely 2018. júniusban közzétételre került, s mely – többek között – lehetővé fogja tenni az Ügyfelek számára az online számlanyitást, valamint a befektetői döntéseket támogató kalkulátorok elérését. Kollégáink folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ön a legfrissebb információkat, tartalmakat érhesse el weboldalunkon keresztül, melyek feltöltése, az elavult tartalmak cseréje és a feltöltött tartalmak ellenőrzése folyamatosan zajlik. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy régi, elavult információval találkozik a honlapon, mellyel kapcsolatban szíves türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:

CODEX Értéktár Zrt.

AAPL 169.0700
TSLA 314.7600
FB 179.0800
GOOG 1035.7400
BABA 177.6900
ACAD 30.4500
MSFT 84.1050
CSCO 37.6050
ORCL 49.6600
AAPL 169.0700
TSLA 314.7600
FB 179.0800
GOOG 1035.7400
BABA 177.6900
ACAD 30.4500
MSFT 84.1050
CSCO 37.6050
ORCL 49.6600