Tájékoztatás a CODEX Értéktár Zrt. részvényeseinek nevéről, tulajdoni és szavazati hányadukról

E-mail
LinkedIn
Telefon

A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés b) pontja alapján ezúton ad tájékoztatást részvényeseinek nevéről, tulajdoni és szavazati hányadukról:

Részvényes neve Részvények darabszáma Részvények névértéke Tulajdoni / szavazati hányad (%)
Aradi Jenő 3 365 db 8 412 500 Ft 4,21 %
Berta László János 12 798 db 31 995 000 Ft 16,00 %
CODEX-IT Kft. 4 000 db 10 000 000 Ft 5,00 %
Dr. Farkas Andrea 3 365 db 8 412 500 Ft 4,21 %
Fusséder Pálné 178 db 445 000 Ft 0,22 %
Lengyel Anna 328 db 820 000 Ft 0,41 %
Lengyel Márton 328 db 820 000 Ft 0,41 %
Orbán Károly Imre 54 249 db 135 622 500 Ft 67,81 %
Vecserka Györgyi 329 db 822 500 Ft 0,41 %
Zsitva Szabolcs 1 060 db 2 650 000 Ft 1,33 %
Összesen: 80 000 db 200 000 000 Ft 100,00%

 

Budakeszi, 2022. január 11.
CODEX Értéktár Zrt.