Tájékoztató a CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság által nyújtott LETÉTI ŐRZÉS szolgáltatásról

A CODEX Értéktár Zrt. 1992-ben alakult befektetési szolgáltató vállalkozás. A megalakulást követően főtevékenységként a fizikailag előállított értékpapírok letéti őrzésével és letétkezelésével, ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokkal foglalkozott, amely 2005 év végén kiegészült az értékpapírok aktív bizományosi kereskedelmével.

A letéti őrzés és kezelés tevékenység végzése engedélyhez kötött. A CODEX Értéktár Zrt. engedélyének száma: ÁÉF 70047/91 és 40.058/95 számú határozatai, valamint a PSZÁF III/71.007/1998 és III/71.007-4/2002., E-III-650/2006, E-III/76/2008 és E-I-141/2008 számú határozatai szerinti tevékenységi engedélyek.

A CODEX Értéktár Zrt. saját trezorban 1992 óta folyamatosan több tíz milliárd forintnyi nyomdai úton előállított értékpapír letétet őrzéséről gondoskodik, mely értékpapírok jellemzően zártkörűen működő részvénytársaságok által kibocsátott részvények. A magas szintű biztonsági követelményeknek megfelelő trezor tűz, elemi kár, lopás és rablás esetére újraelőállítási költségen 500 millió forintig biztosított.


Az értékpapírok letéti őrzése

A CODEX Értéktár Zrt. a részvényeket biztonságosan őrzi és kezeli az alábbiak szerint:

Az értékpapírok kezelése során a CODEX Értéktár Zrt a nyomdai úton előállított értékpapírokat részletes ellenőrzést követően fogadja be, amelynek során a nyomdai úton előállított értékpapírokat darabonként megvizsgálva ellenőrzi, hogy:

  • azok alakilag teljesek, nem sérültek,
  • az értékpapírok tartalmaznak minden le nem járt, esedékes szelvényt,
  • az értékpapírok nincsenek-e közjegyzői letiltás alatt.

Az értékpapír átvétele során a CODEX Értéktár Zrt. a részvény kötelező - az előállításkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő – formai kellékei mellett vizsgálja a részvényen feltüntetett tulajdonosi állapotot, a tulajdonos nevét, valamint a forgatmányok megszakítatlan láncolatát.

A CODEX Értéktár Zrt. a letéti őrzés és kezelés keretében valamennyi - a trezorjában - letétbe helyezett értékpapírról naprakész, tételes, sorszám szerinti nyilvántartást vezet. E feladat teljesítéséhez a CODEX Értéktár Zrt. több nagyteljesítményű sorszámleolvasó berendezéssel, lapszámlálókkal, a biztonsági ellenőrzést lehetővé tevő UV lámpákkal rendelkezik.

A trezorban tárolt letétek zárt papírcsomagokban vannak elhelyezve. A tároláshoz kiválasztott csomagolópapír speciális, megfelelő vastagú, nem könnyen szakítható, egyik oldalán víztaszító.

A CODEX Értéktár Zrt. garantálja, hogy az értékpapírok letéti őrzése és kezelése során a teljes munkafolyamaton keresztül (az értékpapírok átvételekor, kezelésekor, őrzésekor és nyilvántartásának adminisztrálásakor) tapasztalt, megbízható, a jogszabályokat, a vonatkozó MNB rendelkezéseket, valamint a meglévő számítógépes informatikai rendszeren nyilvántartott letevők letétjeinek „történetét” ismerő szakembereket alkalmaz

A CODEX Értéktár Zrt. egyedi írásbeli igény esetén, a Kibocsátóval együttműködve és felhatalmazása alapján, az értékpapírokat okmányvédelmi és/vagy jogi szempontból megvizsgálja, illetőleg megvizsgáltatja és a vizsgálat eredményét - ideértve az esetleges megoldási javaslatot is - írásban megküldi az Ügyfél részére.

A trezorban közel 1 millió fizikai darab, jellemzően A3-as méretű részvény őrzése valósul meg. Az értékpapírok össznévértéke több 10 milliárd forint.


Egyedi, nem gyűjtőelvű nyilvántartás, naprakész adatszolgáltatás

A CODEX Értéktár Zrt. a letéti szolgáltatás keretében őrzött értékpapírokról naprakész nyilvántartást vezet. Az adatszolgáltatási rendszer, annak szerkezete, adattartalma a jogszabályi előírások és az ügyfelekkel fenntartott több évtizedes szoros kapcsolat alapján, az Ügyfelek igényei szerint került kialakításra.

A CODEX Értéktár Zrt. az Ügyfél számára jellemzően az alábbi információkat nyújtja az Ügyfél által nála letétbe helyezett részvények és a hozzájuk kapcsolódó meghatározott tranzakciók (értékpapír-bevétel, -kiadás, szelvényvágás, számlázás stb.) adataiból:

  • az Ügyfél által a CODEX Értéktár Zrt-nél elhelyezett részvények adatai;
  • az Ügyfél által a CODEX Értéktár Zrt-nél elhelyezett, egy Kibocsátó által kibocsátott részvények adatai;
  • az Ügyfél és a CODEX Értéktár Zrt. közötti egyedi értékpapír nyilvántartási számlaszerződések adatai;
  • az egyedi letétek esetében a tranzakciók adatai (bevétel, kiadás, szelvényvágás, számlázás).

Amennyiben értékpapírokkal, letéti őrzéssel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, vegye fel velünk a kapcsolatot!

FIGYELEM!

Tisztelt Látogató!

A CODEX Értéktár Zrt. folyamatosan azon dolgozik, hogy Ügyfelei számára a lehető legtöbb és naprakész információt tegyen közzé annak érdekében, hogy Ügyfeleinket megfelelően tájékoztassuk, illetve hiteles információkkal támogassuk a befektetési döntéseik meghozatalát. Ezen oknál fogva a Társaság új weboldalt fejlesztetett, mely 2018. júniusban közzétételre került, s mely – többek között – lehetővé fogja tenni az Ügyfelek számára az online számlanyitást, valamint a befektetői döntéseket támogató kalkulátorok elérését. Kollégáink folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ön a legfrissebb információkat, tartalmakat érhesse el weboldalunkon keresztül, melyek feltöltése, az elavult tartalmak cseréje és a feltöltött tartalmak ellenőrzése folyamatosan zajlik. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy régi, elavult információval találkozik a honlapon, mellyel kapcsolatban szíves türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:

CODEX Értéktár Zrt.

AAPL 169.0700
TSLA 314.7600
FB 179.0800
GOOG 1035.7400
BABA 177.6900
ACAD 30.4500
MSFT 84.1050
CSCO 37.6050
ORCL 49.6600
AAPL 169.0700
TSLA 314.7600
FB 179.0800
GOOG 1035.7400
BABA 177.6900
ACAD 30.4500
MSFT 84.1050
CSCO 37.6050
ORCL 49.6600