E-mail
LinkedIn
Telefon

A CODEX Értéktár Zrt. 1992-ben alakult befektetési szolgáltató vállalkozás. A megalakulást követően főtevékenységként a fizikailag előállított értékpapírok letéti őrzésével és letétkezelésével, ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokkal foglalkozott, amely 2005 év végén kiegészült az értékpapírok aktív bizományosi kereskedelmével.

A letéti őrzés és kezelés tevékenység végzése engedélyhez kötött. A CODEX Értéktár Zrt. engedélyének száma: ÁÉF 70047/91 és 40.058/95 számú határozatai, valamint a PSZÁF III/71.007/1998 és III/71.007-4/2002., E-III-650/2006, E-III/76/2008 és E-I-141/2008 számú határozatai szerinti tevékenységi engedélyek.

A CODEX Értéktár Zrt. saját trezorban 1992 óta folyamatosan több tíz milliárd forintnyi nyomdai úton előállított értékpapír letétet őrzéséről gondoskodik, mely értékpapírok jellemzően zártkörűen működő részvénytársaságok által kibocsátott részvények. A magas szintű biztonsági követelményeknek megfelelő trezor tűz, elemi kár, lopás és rablás esetére egyaránt magas értékhatárig biztosított.


Az értékpapírok letéti őrzése

A CODEX Értéktár Zrt. a részvényeket biztonságosan őrzi és kezeli az alábbiak szerint:

Az értékpapírok kezelése során a CODEX Értéktár Zrt a nyomdai úton előállított értékpapírokat részletes ellenőrzést követően fogadja be, amelynek során a nyomdai úton előállított értékpapírokat darabonként megvizsgálva ellenőrzi, hogy:

  • azok alakilag teljesek, nem sérültek,
  • az értékpapírok tartalmaznak minden le nem járt, esedékes szelvényt,
  • az értékpapírok nincsenek-e közjegyzői letiltás alatt.

Az értékpapír átvétele során a CODEX Értéktár Zrt. a részvény kötelező - az előállításkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő – formai kellékei mellett vizsgálja a részvényen feltüntetett tulajdonosi állapotot, a tulajdonos nevét, valamint a forgatmányok megszakítatlan láncolatát.

A CODEX Értéktár Zrt. a letéti őrzés és kezelés keretében valamennyi - a trezorjában - letétbe helyezett értékpapírról naprakész, tételes, sorszám szerinti nyilvántartást vezet. E feladat teljesítéséhez a CODEX Értéktár Zrt. több nagyteljesítményű sorszámleolvasó berendezéssel, lapszámlálókkal, a biztonsági ellenőrzést lehetővé tevő UV lámpákkal rendelkezik.

A trezorban tárolt letétek zárt papírcsomagokban vannak elhelyezve. A tároláshoz kiválasztott csomagolópapír speciális, megfelelő vastagú, nem könnyen szakítható, egyik oldalán víztaszító.

A CODEX Értéktár Zrt. garantálja, hogy az értékpapírok letéti őrzése és kezelése során a teljes munkafolyamaton keresztül (az értékpapírok átvételekor, kezelésekor, őrzésekor és nyilvántartásának adminisztrálásakor) tapasztalt, megbízható, a jogszabályokat, a vonatkozó MNB rendelkezéseket, valamint a meglévő számítógépes informatikai rendszeren nyilvántartott letevők letétjeinek „történetét” ismerő szakembereket alkalmaz.

A CODEX Értéktár Zrt. egyedi írásbeli igény esetén, a Kibocsátóval együttműködve és felhatalmazása alapján, az értékpapírokat okmányvédelmi és/vagy jogi szempontból megvizsgálja, illetőleg megvizsgáltatja és a vizsgálat eredményét - ideértve az esetleges megoldási javaslatot is - írásban megküldi az Ügyfél részére.


Egyedi, nem gyűjtőelvű nyilvántartás, naprakész adatszolgáltatás

A CODEX Értéktár Zrt. a letéti szolgáltatás keretében őrzött értékpapírokról naprakész nyilvántartást vezet. Az adatszolgáltatási rendszer, annak szerkezete, adattartalma a jogszabályi előírások és az ügyfelekkel fenntartott több évtizedes szoros kapcsolat alapján, az Ügyfelek igényeinek figyelembevételével került kialakításra.

A CODEX Értéktár Zrt. az Ügyfél számára jellemzően az alábbi információkat nyújtja az Ügyfél által nála letétbe helyezett részvények és a hozzájuk kapcsolódó meghatározott tranzakciók (értékpapír-bevétel, -kiadás, szelvényvágás, számlázás stb.) adatairól:

  • az Ügyfél által a CODEX Értéktár Zrt-nél elhelyezett részvények adatai;
  • az Ügyfél által a CODEX Értéktár Zrt-nél elhelyezett, egy Kibocsátó által kibocsátott részvények adatai;
  • az Ügyfél és a CODEX Értéktár Zrt. közötti egyedi értékpapír nyilvántartási számlaszerződések adatai;
  • az egyedi letétek esetében a tranzakciók adatai (bevétel, kiadás, szelvényvágás, számlázás).

Amennyiben értékpapírokkal, letéti őrzéssel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, vegye fel velünk a kapcsolatot!