Nyugdíj-előtakarékossági számla

A nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) bevezetése a magyarországi nyugdíjrendszer negyedik pilléreként a nyugdíjas évekre készülődést segíti elő, a magyar nyugdíjrendszer kötelező elemein és az önkéntes nyugdíjpénztári koncepción túlmutatva. A nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ-R) számlákra befizetett összegek után az előtakarékoskodó az alábbiakban részletezett adókedvezményekre jogosult, valamint lehetősége van saját preferenciájának megfelelő értékpapírportfólió kialakítására.

Mi az a NYESZ számla?

A NYESZ számla lényegében egy olyan nyugdíj-előtakarékossági befektetési forma, mely nyugdíj értékpapír számla és nyugdíj pénzszámla formájában jelenik meg és ezen számlán adó- és illetékmentesen értékpapírok eladására, vételére kerülhet sor azzal, hogy a NYESZ számlán nyilvántartott követelés, illetve befektetési eszközök együttes összege nyugdíjszolgáltatásnak minősül, ha Ön a NYESZ számla megszüntetésekor (felmondás) igazolni tudja, hogy nyugdíjra jogosult és a felmondásra a számlanyitás adóévét követő harmadik adóévben vagy azt követően kerül sor.

Kinek éri meg NYESZ számlát nyitni?

 • Azoknak, akik előtakarékoskodva a magyar nyugdíjrendszer kötelező elemeit ki kívánják egészíteni egy hosszú távú megtakarítással.
 • Azoknak, akik személyi jövedelemadót fizetnek és az egyéb adókedvezmények igénybe vétele mellett további, állam által garantált kedvezményekhez is szeretnének hozzájutni.
 • Azoknak, akik nem elégednek meg azzal, hogy pénzük "sorsáról", azaz annak további befektetéséről mások döntsenek, hanem az állampapírpiac, valamint a tőzsde által nyújtott lehetőségeket kihasználva saját preferenciájuknak megfelelően önmaguk szeretnének dönteni a befizetett összegeknek a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló 2005. évi CLVI. törvényben meghatározott pénzügyi eszközökbe történő befektetéséről. Ezek az eszközök az alábbiak:
  a) Magyarországon, illetőleg az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamában kibocsátott kollektív befektetési értékpapír;
  b) magyarországi, illetőleg az EGT más tagállamának szabályozott piacára bevezetett értékpapír;
  c) a Magyar Állam, illetőleg az EGT más tagállama által kibocsátott állampapír és
  d) pénzpiaci eszköz.
 • Azoknak, akiket érdekel az értékpapír befektetések világa és alapvetően hosszú távon gondolkodva, állami lehetőségeket kihasználva szeretnék bővíteni befektetett tőkéjüket.
 • Azoknak, akik közel állnak a nyugdíjba vonuláshoz, illetve akik jelenleg nyugdíjra jogosultak.
 • Azoknak, akik pályakezdők.

Miért fontos a NYESZ-R megjelölés?

Az állam, illetve az adóhatóság csak a speciális "NYESZ-R" megjelöléssel ellátott számlák esetén biztosítja az alábbi kedvezményeket:

 • Az adóhatóság részéről a számlára történő jóváírás, visszatérítés

Annak nincs akadálya, hogy egy Ügyfélnek több NYESZ számlája legyen és ily módon a NYESZ számla által biztosított lehetőségeket élvezze, azonban a fenti kedvezmény több számla esetén kizárólag egy, a „NYESZ-R” jelöléssel ellátott számla esetében biztosított.

Mikor jogosult az Ügyfél a NYESZ-R típusú számlája után adókedvezmény igénybe vételére?

 • Az adókedvezmény igénybe vételének feltétele, hogy az Ügyfélnek (előtakarékoskodó) az adott évben az Adóhatóság felé adófizetési kötelezettsége keletkezzen, valamint az adott évben a NYESZ-R számlája javára befizetést eszközöljön, hiszen ezen összeg képezi az adókedvezmény alapját. Adófizetési kötelezettség, illetve NYESZ-R számlára történő befizetés hiányában az adókedvezmény (jóváírás, visszatérítés) igénybe vételére nincs lehetőség.
 • Az adókedvezmény igénybe vételéhez a NYESZ-R számlára történő befizetésről az Ügyfélnek az Adóhatóság felé az adóbevallásában nyilatkoznia szükséges. A nyilatkozat megtételéhez a CODEX Értéktár Zrt. évente adóigazolást bocsát az Ügyfél rendelkezésére.

Mennyi adókedvezményre jogosult az Ügyfél a NYESZ-R típusú számlára befizetett összegek után?

 • A NYESZ-R típusú számlára befizetett összegek után az Ügyfél 20%, de adóévente legfeljebb 100.000 forint adójóváírásra jogosult, mely összeg a NYESZ-R számlán kerül jóváírásra.
 • Azok számára, akik 2020. január 1. napja előtt töltik be az öregségi nyugdíjkorhatárt, a jóváírás maximum összege 130.000 forint. Természetesenaz adójóváírás mértéke ebben az esetben is a befizetett összeg 20%-a.

Az adóhatóság által átutalt jóváíráson kívül milyen egyéb előnyei vannak a NYESZ típusú számla alkalmazásának?

 • A befizetett összegek első befektetésekor a befektetési szolgáltató (jelen esetben a CODEX Értéktár Zrt) nem számít fel tranzakciós költséget, azaz az értékpapírok vásárlása megbízási díj felszámítása nélkül történik meg.
 • A NYESZ-R számlán kezelt befektetési eszközökkel végzett ügyletek nyeresége, illetve hozama (az osztalékot kivéve), valamint a nyugdíjszolgáltatásnak minősülő kifizetés is adómentes az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:
  Ha az Ügyfél (számlatulajdonos, egyben előtakarékoskodó) a pénzfelvétel időpontjában nyugdíjas;
  A számla felmondására (megszüntetésére) és azzal egyidejűleg a számláról pénzfelvételre a számlanyitás adóévét követő tizedik adóévben vagy azt követően kerül sor.

A számlákról történő kifizetések a 10 év felhalmozási (megtakarítási) időszak után nyugdíjcélú felhasználás esetén adómentesek. Nem kell a 10 évet megvárni azoknál a NYESZ számláknál, melyeket még 2013. január 1-je előtt kötöttek és a magánszemély nyugdíjra jogosulttá válik. A számla 10 éves megtakarítási időszak elteltét megelőző, azaz korábbi feltörése, illetve a nem nyugdíjcélú felhasználás esetén az elért nyereség ún. egyéb jövedelemnek számít és ezen összeg után ennek megfelelően kell teljesíteni az adófizetési kötelezettséget.

Mi történik, ha Ön azt megelőzően kíván hozzáférni befektetéséhez, mielőtt az nyugdíjszolgáltatásnak minősülne?

 • Abban az esetben, ha Ön a befektetéséhez – akár csak részben – azt megelőzően kíván hozzáférni, hogy az nyugdíjszolgáltatásnak minősülne, úgy a NYESZ, illetve NYESZ-R számlához kapcsolódó kedvezményeket elveszíti, illetve az ún. „feltörés” (átalakítás) időpontjáig igénybe vett adójóváírást 20 %-kal növelten köteles a „feltörés” (átalakítás) adóévében az szja-bevallásában szerepeltetni és az összeg után adót fizetni.

Jogszabályi háttér:

- A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
- A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVII. törvény
- A nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló 2005. évi CLIV. törvény
- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Számunkra fontos, hogy Ön tisztában legyen az Ön által választott vagy Önnek ajánlott tőkepiaci termék természetével, annak kockázatával és az összhangban legyen az Ön befektetési céljaival.

Számlanyitás előtt felmérjük az Ön ismereteit, kockázatviselő készségét és képességét, befektetési céljait annak érdekében, hogy meggyőződjünk arról, hogy az Ön által választott befektetés alkalmas-e Önnek.

Kérjük, hogy döntéseinek meghozatala előtt Ön is tájékozódjon és olvassa el a Magyar Nemzeti Bank „Befektetés előtti kérdezz-felelek” összeállítását!

A kiemelten kockázatos befektetésekről részletes leírást az MNB Felügyelet holnapján olvashat!

Kérjük, hogy befektetési döntésének meghozatala előtt tájékozódjon az Ön által választott termékkel, annak jellemzőivel és kockázatával kapcsolatban!

FIGYELEM!

Tisztelt Látogató!

A CODEX Értéktár Zrt. folyamatosan azon dolgozik, hogy Ügyfelei számára a lehető legtöbb és naprakész információt tegyen közzé annak érdekében, hogy Ügyfeleinket megfelelően tájékoztassuk, illetve hiteles információkkal támogassuk a befektetési döntéseik meghozatalát. Ezen oknál fogva a Társaság új weboldalt fejlesztetett, mely 2018. júniusban közzétételre került, s mely – többek között – lehetővé fogja tenni az Ügyfelek számára az online számlanyitást, valamint a befektetői döntéseket támogató kalkulátorok elérését. Kollégáink folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ön a legfrissebb információkat, tartalmakat érhesse el weboldalunkon keresztül, melyek feltöltése, az elavult tartalmak cseréje és a feltöltött tartalmak ellenőrzése folyamatosan zajlik. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy régi, elavult információval találkozik a honlapon, mellyel kapcsolatban szíves türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:

CODEX Értéktár Zrt.