A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. (a továbbiakban: Richter Gedeon Nyrt.)

1000,- Ft névértékű törzsrészvényét (ISIN: HU0000067624, továbbiakban: átalakuló sorozat)

1:10 arányban átalakítja a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott 100,- Ft névértékű törzsrészvényre

(ISIN: HU0000123096, továbbiakban: új BÉT-en forgalmazott sorozat).

 

A folyamat a KELEK rendszereiben átalakításként jelenik meg, mely az alábbi eljárás szerint kerül lebonyolításra:

Az átalakuló sorozat utolsó 2013. július 10. (D-4. nap) BÉT kereskedési napja

Az új BÉT-en forgalmazott sorozat 2013. július 11. (D-3. nap) első BÉT kereskedési napja

FORDULÓNAP: 2013. július 15. (D-1. nap) ezen a napon lehet utoljára számlaműveleteket

végezni az átalakuló sorozattal a KELER idevonatkozó szabályai szerint, valamint az átalakuló sorozat utolsó

BÉT kereskedési nap (D-4. napi) kötéseinek ez az elszámolási napja,

AZ ÁTALAKÍTÁS NAPJA: 2013. július 16. (D nap)

Az értékpapír átalakításban az átalakuló sorozat FORDULÓNAPI, azaz a 2013. július 15-i (D-1. napi) záró számlaállapota

(18.637.486 darab vonatkozásában) szerinti részvénytulajdonosok vesznek részt.

Az átalakítás során automatikusan törlődnek az átalakuló törzsrészvények az Számlavezetők számláiról, valamint minden

1 db 1000,- Ft névértékű átalakuló törzsrészvény ellenében 10 db 100,- Ft névértékű új BÉT-en forgalmazott törzsrészvény

kerül jóváírásra a Számlavezetők 676767/787878-as alszámláin, majd azzal egyidejűleg a 676767/787878-as alszámlákról

átvezetésre kerülnek azon alszámlákra, melyekről az átalakuló sorozat részvényeit töröltük.

Az értékpapírrszámlavezetőknek, befektetési szolgáltatóknak további teendőjük nincs.

 

A KELER Zrt. kértek a Befektetési Szolgáltatókat, Számlavezetőket, hogy még D napon vezessék ki ügyfeleik számláiról az átalakuló

sorozatba tartozó részvényeket és írják jóvá a 100,- Ft-os névértékű új BÉT-re bevezetett részvényeket az 1:10 arány figyelembevételével.

Ezen eljárási rendnek megfelelően a CODEX Tőzsdeügynökség Zrt. is gondoskodik az átvezetések lebonyolításáról.

 

Üdvözlettel:

Budapest,. 2013. július 9.

CODEX Tőzsdeügynökség Zrt.