Kifejezetten felhívjuk t. Ügyfeleink figyelmét arra, hogy azon ügyfelek vonatkozásában, akik a 2015. január 15-i negatív egyenlegekkel kapcsolatos fenti korrekciós elszámolást bármilyen módon vitatják, az egyenleg korrekciója hatályát veszti és a korábbi elszámolás marad érvényben, ez képezi az elszámolás alapját, azaz ebben az esetben a társaság jogosult a korrekció előtti negatív egyenleg alapján az ügyféllel szemben fennálló igényét érvényesíteni.

 

dr. Galambos Péter
vezérigazgató