Díjjegyzékünk kiegészül a Társaság  bankszámlájára befizetésre kerülő pénzösszeg esetén felszámolt díjjal, valamint bővült a Társaságon kersztül elérhető befektetési alapok köre is.

A 2013. március 01.-től érvényes díjtételek elérhetőek itt.>> 

A 2013. március 01-től hatályos Befektetési jegyekre vonatkozü Díjszabás elérhető itt>>