A CODEX Értéktár Zrt. (2092 Budakeszi, Szüret utca 5.) a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) alapján ezennel közzéteszi, hogy a CODEX Értéktár Zrt. Igazgatósága az 1.(2016.10.05.) számú határozatával megállapította, hogy a Társaság részvényesei – a Társaság Alapszabályának 6.4. pontja alapján megtartott közgyűlés (ülés) tartása nélküli határozathozatal során – a részükre 2016. szeptember 22. napján postai úton megküldött, illetve egyes részvényesek által személyesen átvett határozati javaslatot 80 000 db „igen” szavazattal, 0 db „nem” szavazattal és 0 db tartózkodással, azaz egyhangúlag elfogadták és közgyűlés (ülés) tartása nélkül az alábbi határozatot hozták:

1/2016. számú ülés tartása nélkül hozott közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése a 2016. január 18. napján tartott közgyűlésen hozott 1/2016.(I.18.) számú közgyűlési határozatot, valamint az azt megerősítő 2/2016.(II.23.) számú közgyűlési határozatot saját hatáskörben az alábbiak szerint módosítja:

A Társaság 1/2016.(I.18.) és 2/2016.(II.23.) számú közgyűlési határozatai akként rendelkeztek, hogy a Társaság legkésőbb 2016. őszéig fel kíván hagyni a bizományosi üzletághoz tartozó főbb bizományosi tevékenységeivel. A Közgyűlés megerősíti, hogy a Társaság üzletpolitikája változatlanul a Társaság működése során az elkerülhetetlen és lehető legkisebb kockázat vállalására, erre is figyelemmel a letéti üzletág fejlesztésére irányul. A letétkezelési tevékenység elsődlegessé tétele mellett a Társaság közgyűlése akként határozott – és ennyiben saját hatáskörben határozatait módosítja -, hogy a Társaság a bizományosi üzletághoz tartozó bizományosi tevékenységeivel nem hagy fel, azt azonban a jelen határozatban foglaltak szerint korlátozza oly módon, hogy a Társaság a Bszt. 5. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai szerinti tevékenységeket (megbízás felvétele és továbbítása, valamint megbízás végrehajtása az ügyfél javára) kizárólag az alábbi, tőkeáttétel nélküli pénzügyi eszközök vonatkozásában gyakorolja:

 • állampapírok

 • BÉT Prémium és Standard kategóriába tartozó részvények

 • S&P 500 index komponenseit alkotó részvények

 • Dow Jones 30 index komponenseit alkotó részvények

 • Nasdaq 100 index komponenseit alkotó részvények

 • DAX 30 index komponenseit alkotó részvények

 • BÉT-re bevezetett befektetési jegyek

Minderre figyelemmel a Társaság befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási tevékenységei – a jelen közgyűlési határozatban foglaltakra figyelemmel – az alábbiak:

 • megbízás felvétele és továbbítása (Bszt. 5. § (1) bekezdés a) pont);

 • megbízás végrehajtása az ügyfél javára (Bszt. 5. § (1) bekezdés b) pont);

 • befektetési tanácsadás (Bszt. 5. § (1) bekezdés e) pont);

 • pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül (Bszt. 5. § (1) bekezdés g) pont);

 • pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése (Bszt. 5. § (2) bekezdés a) pont);

 • letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése (Bszt. 5. § (2) bekezdés b) pont);

 • tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás (Bszt. 5. § (2) bekezdés d) pont);

 • jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolfáltatás (Bszt. 5. § (2) bekezdés g) pont);

 • közvetítői tevékenység (Bszt. 111-116. §).

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a jelen közgyűlési határozat végrehajtására, az ahhoz szükséges intézkedések megtételére, így különösen az Üzletszabályzat és a befektetési szolgáltatási szerződések módosítására, illetve új szerződések megkötésére.

A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság tájékoztatását, mely szerint a Társaság a bizományosi szerződéseket, így különösen, de nem kizárólag a jelentős kockázatot jelentő tőkeáttételes ügyleti szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket felmondta, a nyitott pozíciók legkésőbb 2016. június 17. napján 17.15 órakor lezárásra kerültek. Az ügyfelek értékpapírszámláiról az értékpapírokat az ügyfelek teljes körűen nem transzferálták ki, azokkal azonban a korábbi közgyűlési határozatokban foglaltaknak megfelelően nem kereskednek. A Közgyűlés felhatalmazást ad arra, hogy a Társaság a Társaságnál maradt, azaz az ügyfeleknek jelenleg számláján lévő és általuk transzferálni bármely okból nem tudott vagy nem kívánt, azonban a fentiekben meghatározott körbe nem tartozó pénzügyi eszközök (UGAZ, UWTI stb.) eladására az ügyfelektől megbízást felvegyen és azt a végrehajtási helyszín felé továbbítsa.

Budakeszi, 2016. október 10.

CODEX Értéktár Zrt.

FIGYELEM!

Tisztelt Látogató!

A CODEX Értéktár Zrt. folyamatosan azon dolgozik, hogy Ügyfelei számára a lehető legtöbb és naprakész információt tegyen közzé annak érdekében, hogy Ügyfeleinket megfelelően tájékoztassuk, illetve hiteles információkkal támogassuk a befektetési döntéseik meghozatalát. Ezen oknál fogva a Társaság új weboldalt fejlesztetett, mely 2018. júniusban közzétételre került, s mely – többek között – lehetővé fogja tenni az Ügyfelek számára az online számlanyitást, valamint a befektetői döntéseket támogató kalkulátorok elérését. Kollégáink folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ön a legfrissebb információkat, tartalmakat érhesse el weboldalunkon keresztül, melyek feltöltése, az elavult tartalmak cseréje és a feltöltött tartalmak ellenőrzése folyamatosan zajlik. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy régi, elavult információval találkozik a honlapon, mellyel kapcsolatban szíves türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:

CODEX Értéktár Zrt.