A CODEX Értéktár Zrt. (2092 Budakeszi, Szüret utca 5.) a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) alapján ezennel közzéteszi, hogy a CODEX Értéktár Zrt. Igazgatósága az 1.(2016.10.05.) számú határozatával megállapította, hogy a Társaság részvényesei – a Társaság Alapszabályának 6.4. pontja alapján megtartott közgyűlés (ülés) tartása nélküli határozathozatal során – a részükre 2016. szeptember 22. napján postai úton megküldött, illetve egyes részvényesek által személyesen átvett határozati javaslatot 80 000 db „igen” szavazattal, 0 db „nem” szavazattal és 0 db tartózkodással, azaz egyhangúlag elfogadták és közgyűlés (ülés) tartása nélkül az alábbi határozatot hozták:

1/2016. számú ülés tartása nélkül hozott közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése a 2016. január 18. napján tartott közgyűlésen hozott 1/2016.(I.18.) számú közgyűlési határozatot, valamint az azt megerősítő 2/2016.(II.23.) számú közgyűlési határozatot saját hatáskörben az alábbiak szerint módosítja:

A Társaság 1/2016.(I.18.) és 2/2016.(II.23.) számú közgyűlési határozatai akként rendelkeztek, hogy a Társaság legkésőbb 2016. őszéig fel kíván hagyni a bizományosi üzletághoz tartozó főbb bizományosi tevékenységeivel. A Közgyűlés megerősíti, hogy a Társaság üzletpolitikája változatlanul a Társaság működése során az elkerülhetetlen és lehető legkisebb kockázat vállalására, erre is figyelemmel a letéti üzletág fejlesztésére irányul. A letétkezelési tevékenység elsődlegessé tétele mellett a Társaság közgyűlése akként határozott – és ennyiben saját hatáskörben határozatait módosítja -, hogy a Társaság a bizományosi üzletághoz tartozó bizományosi tevékenységeivel nem hagy fel, azt azonban a jelen határozatban foglaltak szerint korlátozza oly módon, hogy a Társaság a Bszt. 5. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai szerinti tevékenységeket (megbízás felvétele és továbbítása, valamint megbízás végrehajtása az ügyfél javára) kizárólag az alábbi, tőkeáttétel nélküli pénzügyi eszközök vonatkozásában gyakorolja:

 • állampapírok

 • BÉT Prémium és Standard kategóriába tartozó részvények

 • S&P 500 index komponenseit alkotó részvények

 • Dow Jones 30 index komponenseit alkotó részvények

 • Nasdaq 100 index komponenseit alkotó részvények

 • DAX 30 index komponenseit alkotó részvények

 • BÉT-re bevezetett befektetési jegyek

Minderre figyelemmel a Társaság befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási tevékenységei – a jelen közgyűlési határozatban foglaltakra figyelemmel – az alábbiak:

 • megbízás felvétele és továbbítása (Bszt. 5. § (1) bekezdés a) pont);

 • megbízás végrehajtása az ügyfél javára (Bszt. 5. § (1) bekezdés b) pont);

 • befektetési tanácsadás (Bszt. 5. § (1) bekezdés e) pont);

 • pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül (Bszt. 5. § (1) bekezdés g) pont);

 • pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése (Bszt. 5. § (2) bekezdés a) pont);

 • letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése (Bszt. 5. § (2) bekezdés b) pont);

 • tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás (Bszt. 5. § (2) bekezdés d) pont);

 • jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolfáltatás (Bszt. 5. § (2) bekezdés g) pont);

 • közvetítői tevékenység (Bszt. 111-116. §).

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a jelen közgyűlési határozat végrehajtására, az ahhoz szükséges intézkedések megtételére, így különösen az Üzletszabályzat és a befektetési szolgáltatási szerződések módosítására, illetve új szerződések megkötésére.

A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság tájékoztatását, mely szerint a Társaság a bizományosi szerződéseket, így különösen, de nem kizárólag a jelentős kockázatot jelentő tőkeáttételes ügyleti szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket felmondta, a nyitott pozíciók legkésőbb 2016. június 17. napján 17.15 órakor lezárásra kerültek. Az ügyfelek értékpapírszámláiról az értékpapírokat az ügyfelek teljes körűen nem transzferálták ki, azokkal azonban a korábbi közgyűlési határozatokban foglaltaknak megfelelően nem kereskednek. A Közgyűlés felhatalmazást ad arra, hogy a Társaság a Társaságnál maradt, azaz az ügyfeleknek jelenleg számláján lévő és általuk transzferálni bármely okból nem tudott vagy nem kívánt, azonban a fentiekben meghatározott körbe nem tartozó pénzügyi eszközök (UGAZ, UWTI stb.) eladására az ügyfelektől megbízást felvegyen és azt a végrehajtási helyszín felé továbbítsa.

Budakeszi, 2016. október 10.

CODEX Értéktár Zrt.

FIGYELEM!

Tisztelt Látogató!

A CODEX Értéktár Zrt. folyamatosan azon dolgozik, hogy Ügyfelei számára a lehető legtöbb és naprakész információt tegyen közzé annak érdekében, hogy Ügyfeleinket megfelelően tájékoztassuk, illetve hiteles információkkal támogassuk a befektetési döntéseik meghozatalát. Ezen oknál fogva a Társaság új weboldalt fejlesztetett, mely 2018. júniusban közzétételre került, s mely – többek között – lehetővé fogja tenni az Ügyfelek számára az online számlanyitást, valamint a befektetői döntéseket támogató kalkulátorok elérését. Kollégáink folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ön a legfrissebb információkat, tartalmakat érhesse el weboldalunkon keresztül, melyek feltöltése, az elavult tartalmak cseréje és a feltöltött tartalmak ellenőrzése folyamatosan zajlik. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy régi, elavult információval találkozik a honlapon, mellyel kapcsolatban szíves türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:

CODEX Értéktár Zrt.

AAPL 169.0700
TSLA 314.7600
FB 179.0800
GOOG 1035.7400
BABA 177.6900
ACAD 30.4500
MSFT 84.1050
CSCO 37.6050
ORCL 49.6600
AAPL 169.0700
TSLA 314.7600
FB 179.0800
GOOG 1035.7400
BABA 177.6900
ACAD 30.4500
MSFT 84.1050
CSCO 37.6050
ORCL 49.6600