A CODEX Értéktár Zrt. közgyűlési határozatai

A CODEX Értéktár Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 3. B. ép. I. em.) a 2007. évi CXXXVIII. Tv. 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezennel

bejelenti,

hogy a 2016. május 12.. napján megtartott rendkívüli közgyűlési határozatai az alábbiak:

1/2016. (V.12.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 2016. június 18. napjától kezdődő határozatlan időre a Társaság Igazgatósági tagjává választja

– Dr. Farkas Andrea (születési neve: Farkas Andrea, születési ideje: 1967.09.13., anyja születési neve: Menyhárt Irén) 2330 Dunaharaszti, Határ út 149. szám alatti lakost, feltéve, hogy megválasztását a Felügyelet (MNB) jóváhagyja.

A közgyűlés a fenti határozatot 80.000 db (100%) szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

2/2016. (V.12.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 2016. június 18. napjától kezdődő határozatlan időre kinevezi a Társaság vezérigazgatójává (Bszt. szerinti ügyvezetőjévé):

– Dr. Farkas Andrea (születési neve: Farkas Andrea, születési ideje: 1967.09.13., anyja születési neve: Menyhárt Irén) 2330 Dunaharaszti, Határ út 149. szám alatti lakost, a közgyűlés által elfogadott munkaszerződésben rögzített feltételekkel, feltéve, hogy kinevezését a Felügyelet (MNB) jóváhagyja.

A közgyűlés a fenti határozatot 80.000 db(100%) szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

3/2016. (V.12.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 2016. június 18. napjától kezdődő határozatlan időre kinevezi a Társaság vezérigazgató-helyettesévé (a Bszt. szerinti ügyvezetőjévé):

– Berta László János igazgatósági tagot (születési ideje: 1962.10.08., anyja születési neve: Domokos Ilona) 2000 Szentendre, Barackos út 140. szám alatti lakost, a közgyűlés által elfogadott munkaszerződésben rögzített feltételekkel, feltéve, hogy kinevezését a Felügyelet (MNB) jóváhagyja.

A közgyűlés a fenti határozatot 80.000 db(100%) szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

4/2016. (V.12.) számú közgyűlési határozat:

A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített neve: CODEX Értéktár Zrt., székhelye: 1117 Budapest, XI. ker. Infopark sétány 3. B. épület I. emelet, cégjegyzékszáma: 01-10-043421, a továbbiakban: Társaság) közgyűlése a Társaság Alapszabályát az ezúton az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapszabály 1.3. pontja 2016. augusztus 15-i hatállyal az alábbiakra módosul:

“1.3.

A Társaság székhelye: 2092 Budakeszi, Szüret utca 5.”

A közgyűlés a fenti határozatot 80.000 db(100%) szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

2016. május 17.

CODEX Értéktár Zrt.