Fontos Információ!

Tisztelt Ügyfelünk!

A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság szerződés megszüntetéssel kapcsolatos dokumentumait, a tájékoztató leveleket, a számlamegszüntetés formanyomtatványát, az átutalási és a transzferálási rendelkezések nyomtatványait éri el ezen az oldalon!

Rendelkezés befektetési számla megszüntetéséről>>
Átutalási rendelkezés>>
Értékpapír transzferálási rendelkezés>>

Hivatalos értesítések, melyeket postai úton jutattunk el Önhöz
Kattintson ide a 2016. április 22. levél elolvasásához>>
vagy töltse le innen>>

Kattintson ide a 2016. március 09. levél olvasásához>>
vagy töltse le innen>>

A 2016. április 22. levél

Tisztelt Ügyfelünk!

Ahogyan azt korábbi levelünkben is jeleztük, a CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 3. B. ép. I. em.; a továbbiakban: Társaság) közgyűlése a 2/2016 (II.23.) sz. közgyűlési határozatban akként döntött, hogy a Társaság

a) legkésőbb 2016 őszéig felhagy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja (megbízás felvétele és továbbítása), valamint b) pontja (megbízás végrehajtása az ügyfél javára) szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységgel (a továbbiakban: Bizományosi Tevékenység) és az arra vonatkozó tevékenységi engedélyét visszaadja; továbbá

b) legkésőbb 2016. március 26-ig felmondásra kerülnek a Bizományosi Tevékenységhez kapcsolódó ügyfélszerződések, illetve a hivatkozott közgyűlési határozat napjától kezdődően ilyen szerződések megkötésére nincs lehetőség.

A fentieknek megfelelően, a Társaság hatályos Üzletszabályzatának 1.7.5., 1.7.8., illetve 1.7.3. pontjai, valamint a Határidős, Opciós és Deviza Spot és CFD befektetési számlaszerződés (a továbbiakban: Határidős Keretszerződés) IX. 3. pontja alapján 2016. június 17-i hatállyal – a Bizományosi Tevékenységgel való felhagyásra és az arra vonatkozó tevékenységi engedély visszaadására tekintettel – ezennel

felmondja

az Önnel megkötött valamennyi Határidős Keretszerződést és felhívja a figyelmet arra, hogy – a Határidős Keretszerződés IX.2. és IX.4. pontjában írtaknak megfelelően – amennyiben a Határidős Keretszerződés alapján nyitott befektetési számla pozíciószámláján a jelen értesítés kézhez vételekor Ön ügyfélként nyitott pozícióval rendelkezik, úgy Ön köteles

(1) valamennyi nyitott pozícióját legkésőbb 2016. június 17-ig lezárni és

(2) rendelkezni a Határidős Keretszerződés alapján nyitott befektetési számlán nyilvántartott pénzügyi eszköz és/vagy pénz

a) belső átvezetéséről, azaz a Társaságunknál az Általános Értékpapír-Befektetési Számlaszerződés mint keretszerződés szerint vezetett befektetési számlára történő transzferálásról, illetve átutalásról, vagy

b) másik befektetési szolgáltatónál az Ön nevére vezetett ügyfélszámlára, értékpapír-számlára, illetve fizetési számlára történő áttranszferálásról, illetve átutalásáról (megjelölve értékpapír esetében a nevezett befektetési szolgáltató központi értéktárnál vezetett értékpapírszámlája számlaszámát és az Ön javára a befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapírszámla számát, illetve számlapénz esetében az Ön fizetési számlavezetőjét és az Ön javára vezetett fizetési számlája számát).
Amennyiben a 30 napos felmondási határidő elteltéig Ön nem rendelkezik az előzőek szerinti belső átvezetéshez szükséges transzferálásról, illetve átutalásról, Társaságunk a megszűnt számlán lévő pénzügyi eszközöket, illetve pénzeszközöket – az Üzletszabályzat 1.7.3., valamint 1.7.8. pontjai alapján – a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint fogja kezelni.

A Társaság külön felhívja az Ön figyelmét arra is, hogy a Társaság az Ön 2016. június 17-ig le nem zárt pozícióit 2016. június 17-én kényszerlikvidálással lezárja és a zárást követően a fentieknek megfelelően jár el.

A Társaság a fentieken felül a Bizományosi Tevékenység tervezett megszüntetése okán a Társaság hatályos Üzletszabályzata 1.7.2.2., illetve 1.7.5 pontjai alapján 2016. június 17-i hatállyal, kizárólag a Bizományosi Tevékenységgel érintett rész tekintetében, a többi rendelkezés hatályban tartásával

részbenfelmondja

az ügyfelekkel megkötött Tartós Befektetési Szerződésmint keretszerződés bizományosi keretszerződésként minősülő rendelkezéseit, amelynek okán a felmondási határidő elteltével az Ön jogosultsága a Tartós Befektetési Szerződéskeretében eseti értékpapír-adásvételi bizományi megbízások Társaságunk részére történő adására megszűnik. Társaságunk az Önnel kötött Tartós Befektetési Szerződés keretében továbbra is ellátja a számlaszerződés, illetve értékpapír-letéti keretszerződés alapján rá háruló feladatait (így például teljesíti a Tartós Befektetési Szerződés vonatkozásában felmerülő számlavezetési, illetve gyűjtő letét tárgyát képező fizikai értékpapírokkal kapcsolatos őrzési és letétkezelési feladatait).

Amennyiben a fenti tájékoztatással kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, a Társaság a szokásos elérhetőségeken (Tel: +36-1-815-6500, Fax: +36-1-320-0340; email: info@ertektar.hu) és nyitvatartási időben készséggel áll ügyfelei rendelkezésére.

A bizományosi tevékenységgel kapcsolatos eddigi bizalmát, egyúttal a tevékenységi körünk szűkítésével kapcsolatban a megértését és együttműködését köszönjük!

Budapest, 2016. április 22.
Tisztelettel:
CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A 2016. március 09. levél

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 3. B. ép. I. em.; a továbbiakban: Társaság) közgyűlése a 2/2016 (II.23.) sz. közgyűlési határozatban akként döntött, hogy a Társaság

a) legkésőbb 2016 őszéig felhagy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja (megbízás felvétele és továbbítása), valamint b) pontja (megbízás végrehajtása az ügyfél javára) szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységgel (a továbbiakban: Bizományosi Tevékenység) és az arra vonatkozó tevékenységi engedélyét visszaadja; továbbá

b) legkésőbb 2016. március 26-ig felmondásra kerülnek a Bizományosi Tevékenységhez kapcsolódó ügyfélszerződések, illetve a hivatkozott közgyűlési határozat napjától kezdődően ilyen szerződések megkötésére nincs lehetőség.

A fentieknek megfelelően, a Társaság a Határidős, Opciós és Deviza Spot és CFD befektetési számlaszerződés (a továbbiakban: Határidős Keretszerződés) és a Tartós Befektetési Szerződés mint bizományosi keretszerződés (a továbbiakban: TBSZ) tekintetében ezennel

felhívja

a szíves figyelmet arra, hogy Ön ügyfélként a jelen értesítés kézhez vételét követő 30 nap elteltével nem lesz jogosult a Társaságnak a Határidős Keretszerződés, illetve TBSZ alapján eseti bizományosi megbízásokat (így megbízási jegyet, határidős megbízási jegyet, opciós megbízási jegyet, deviza spot és CFD megbízási jegyet) adni, illetve az eseti bizományosi megbízásokat –a zárási megbízások kivételével – a Társaság nem fogja befogadni.

A hivatkozott 30 napos határidő elteltével Ön ügyfélként a Határidős Keretszerződés, illetve TBSZ keretében már csak zárási eseti megbízásokat tud adni, illetve a Társaság csak zárási eseti megbízásokat fogad be.

A Társaság a fentieken felül a Bizományosi Tevékenység tervezett megszüntetése okán a hatályos Üzletszabályzat 1.7.2.2., lletve 1.7.5 pontjai alapján 30 nap felmondási idővel ezennel kizárólag a Bizományosi Tevékenységgel érintett rész tekintetében, a többi rendelkezés hatályban tartásával

részbenfelmondja

az ügyfelekkel megkötött

a) Általános Értékpapír-Befektetési Számlaszerződés mint keretszerződés bizományosi keretszerződésként minősülő rendelkezéseit, amelynek okán a felmondási határidő elteltével az Ön jogosultsága az Általános Értékpapír-Befektetési Számlaszerződés keretében eseti értékpapír-adásvételi bizományi megbízások Társaságunk részére történő adására megszűnik. Társaságunk az Önnel kötött Általános Értékpapír-Befektetési Számlaszerződés keretében továbbra is ellátja a számlaszerződés, illetve értékpapír-letéti keretszerződés alapján rá háruló feladatait (így például teljesíti az Általános Értékpapír-Befektetési Számlaszerződés vonatkozásában felmerülő számlavezetési, illetve gyűjtő letét tárgyát képező fizikai értékpapírokkal kapcsolatos őrzési és letétkezelési feladatait);

b) Nyugdíj-előtakarékossági Számlaszerződés mint keretszerződés bizományosi keretszerződésként minősülő rendelkezéseit, amelynek okán a felmondási határidő elteltével az Ön jogosultsága a Nyugdíj-előtakarékossági Számlaszerződés keretében eseti értékpapír-adásvételi bizományi megbízások Társaságunk részére történő adására megszűnik. Társaságunk az Önnel kötött Nyugdíj-előtakarékossági Számlaszerződés keretében továbbra is ellátja a számlaszerződés, illetve értékpapír-letéti keretszerződés alapján rá háruló feladatait (így például teljesíti a Nyugdíj-előtakarékossági Számlaszerződés vonatkozásában felmerülő számlavezetési, illetve gyűjtő letét tárgyát képező fizikai értékpapírokkal kapcsolatos őrzési és letétkezelési feladatait);

c) Kiegészítő Megállapodás Befektetési Számlaszerződésekhez és D-net Tőzsdeterminál Szolgáltatási Keretszerződéshez mint keretszerződés bizományosi keretszerződésként minősülő rendelkezéseit, amelynek okán a felmondási határidő elteltével az Ön jogosultsága a Kiegészítő Megállapodás Befektetési Számlaszerződésekhez és D-net Tőzsdeterminál Szolgáltatási Keretszerződéshez keretében eseti értékpapír-adásvételi bizományi megbízások Társaságunk részére történő adására megszűnik. Társaságunk az Önnel kötött Kiegészítő Megállapodás Befektetési Számlaszerződésekhez és D-net Tőzsdeterminál Szolgáltatási Keretszerződéshez keretében továbbra is ellátja a számlaszerződés, illetve értékpapír-letéti keretszerződés alapján rá háruló feladatait (így például teljesíti a Kiegészítő Megállapodás Befektetési Számlaszerződésekhez és D-net Tőzsdeterminál Szolgáltatási Keretszerződéshez vonatkozásában felmerülő számlavezetési, illetve gyűjtő letét tárgyát képező fizikai értékpapírokkal kapcsolatos őrzési és letétkezelési feladatait).

Amennyiben a fenti tájékoztatással kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, a Társaság a szokásos elérhetőségeken és nyitvatartási időben készséggel áll ügyfelei rendelkezésére. Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Budapest, 2016. március 09.
Tisztelettel:
CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIGYELEM!

Tisztelt Látogató!

A CODEX Értéktár Zrt. folyamatosan azon dolgozik, hogy Ügyfelei számára a lehető legtöbb és naprakész információt tegyen közzé annak érdekében, hogy Ügyfeleinket megfelelően tájékoztassuk, illetve hiteles információkkal támogassuk a befektetési döntéseik meghozatalát. Ezen oknál fogva a Társaság új weboldalt fejlesztetett, mely 2018. júniusban közzétételre került, s mely – többek között – lehetővé fogja tenni az Ügyfelek számára az online számlanyitást, valamint a befektetői döntéseket támogató kalkulátorok elérését. Kollégáink folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ön a legfrissebb információkat, tartalmakat érhesse el weboldalunkon keresztül, melyek feltöltése, az elavult tartalmak cseréje és a feltöltött tartalmak ellenőrzése folyamatosan zajlik. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy régi, elavult információval találkozik a honlapon, mellyel kapcsolatban szíves türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:

CODEX Értéktár Zrt.

AAPL 169.0700
TSLA 314.7600
FB 179.0800
GOOG 1035.7400
BABA 177.6900
ACAD 30.4500
MSFT 84.1050
CSCO 37.6050
ORCL 49.6600
AAPL 169.0700
TSLA 314.7600
FB 179.0800
GOOG 1035.7400
BABA 177.6900
ACAD 30.4500
MSFT 84.1050
CSCO 37.6050
ORCL 49.6600