A 2013-as év közepén a CODEX Tőzsdeügynökség Zrt. egy tájékoztatás keretében már felhívta a figyelmét arra, hogy a 2012. és 2013 év folyamán elfogadásra került az EMIR néven ismertté vált Európai Uniós jogszabálycsomag. (A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről  szóló 648/2012/EU rendelet, ill. több, annak végrehajtását támogató rendelet)

Az alábbiakban az EMIR-rel kapcsolatban szeretnénk felhívni figyelmét néhány nagyon fontos információra.

Az EMIR többek között a derivatív piacok átláthatóságának növelése céljából valamennyi megkötött derivatív ügylet esetében előírja a tranzakció adatainak un. kereskedési adattárba (Trade Repository-TR) történő megküldését. A jelentésre 2014.02.12.-étől kötelezett valamennyi derivatív ügyletet kötő fél.  Vagyis ezen jelentési kötelezettség nem csak bennünket, mint az Ön megbízásának végrehajtóját terheli, hanem Önt is, mint megbízót, amennyiben a megbízást jogi személyként ( pl. gazdasági társaságként) adta.

A jelentés egy speciális un. LEI kód (Legal Entity Identifier) birtokában lehet teljesíteni, mely LEI kóddal minden jelentésre kötelezettnek, így Önnek is (ha derivatív ügyleteket jogi személyként szeretne kötni) rendelkeznie kell.

A jelentési kötelezettség 2014.02.12-től él, az visszamenő hatályú, vagyis a 2012.08.16.-a óta kötött ügyleteket is meg kell küldeni a kereskedési adattárba. Ezért, ha Ön akár csak egy derivatív ügyletet is kötött  2012.08.16 után jogi személyként, akkor is  szüksége van a LEI kódra.

Önnek lehetősége van LEI kódot önállóan igényelni bármelyik Regulatory Oversight Committee (ROC) által hivatalosan elismert LEI kód kibocsátónál, vagy megbízni Társaságunkat a LEI kód igénylés intézésével. A LEI kód igénylése és annak érvényben tartása minden esetben pénzbe kerül. Társaságunk a KELER közreműködésével, a német WM Datenservice LEI kód kiadótól tud LEI kódot igényelni ügyfelei számára is. A LEI kód kiadása előreláthatóan 3 – 5 munkanapot igényel, és költsége 100 Euró+ÁFA/ év, melyet társaságunk az igénylés befogadásával egy időben ügyfelei befektetési számlájára az MNB középárfolyamán magyar forintban terhel. Felhívjuk figyelmét, hogy a LEI kód ügyintézését kollégáink csak akkor intézhetik, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

Tájékoztatjuk, hogy 2014. 02.12-től csak akkor áll módunkban derivatív megbízását elfogadni, amennyiben azt Ön jogi személy képviseletében adja, ha rendelkezik LEI kóddal, és azt írásban társaságunkhoz bejelentette.

A LEI kód birtokában az EMIR-hez kapcsolódó jelentéseket Ön – a társaságunk által az ügyletkötést követően  kiállított visszaigazolások alapján – az ügyletkötést követő nap önállóan is megteheti, vagy megbízhatja a Codex Tőzsdeügynökséget, hogy ne csak a saját nevében, de az Ön nevében is jelentse a tranzakciókat. Ezt a szolgáltatást Társaságunk a mindenkori díjjegyzékében meghatározott díjért vállalja el.

Felhívjuk figyelmét, hogy az illetékes felügyeleti hatóság (az MNB) az EMIR szabályozásnak való megfelelés során nemcsak a Codex Tőzsdeügynökséget vizsgálhatja, hanem minden olyan vállalkozást, amelyre az EMIR szabályozás kötelezettséget ír elő. (Így az Ön vállalkozását is, ha derivatív ügyleteket köt.)

Jelen levélben írtak nem minősülnek jogi véleménynek, vagy jogi tanácsadásnak.

Amennyiben Ön a CODEX Tőzsdeügynökségen keresztül szeretné intézni a LEI kód igénylést és a folyamatos adatszolgáltatást, úgy töltse le az adatszolgáltatáshoz szükséges dokumentumokat, a kitöltött és cégszerűen aláírt megállapodást és LEI kód igénylő lapot az emir@ertektar.hu email címen keresztül haladéktalanul küldje meg Társaságunk részére.

Letöltendő dokumentumok:

Jelen tájékoztató pdf formátumban letölthető innen

Megállapodás LEI kód igénylésben való közreműködésre

LEI kód igénylő adatlap

Felhívjuk figyelmét, hogy minden az EMIR szabályozás hatálya alá tartozó ügyfél önállóan eljárva saját nevében köteles biztosítani az EMIR szabályozásnak való megfelelést, ennek során nem támaszkodhat kizárólag az EMIR hirdetményre vagy a jelen levélre. A Codex Tőzsdeügynökség Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal a KELER Zrt. vagy a német WM Datenservice vagy egyéb LEI kód kibocsátó tevékenységéért, ill. az abból fakadó esetlegesen Önöket ért károkért.

Kérjük – amennyiben érintett – a jövőben is folyamatosan kísérje figyelemmel a változásokat.

Közreműködését előre is köszönjük

Budapest, 2014.02.05.

Üdvözlettel

Codex Tőzsdeügynökség Zrt.