Ezúton tájékoztatjuk, egyben kifejezetten felhívjuk a figyelmét arra, hogy Üzletszabályzatunk és annak részeként Díjjegyzékünk a jogszabályi változásokra, a szabályozói környezet módosulására, az MNB Felügyelet – minél biztonságosabb befektetési szolgáltatások működését célzó, illetve erősítő, egyúttal a 2015. évi ún. brókerbotrányokhoz hasonló események megelőzésére irányuló – intézkedéseire és ajánlásaira, valamint a már elfogadott, azonban a jövőben hatályba lépő követelményrendszer elvárásaira tekintettel 2016. február 06. napi hatállyal megváltozik. A módosított Üzletszabályzat, valamint a módosított Díjjegyzék elérhető a www.ertektar.hu oldalon.

E helyen is felhívjuk szíves figyelmét az ügyfélszámlával kapcsolatos, 2015. december 29. napján kihirdetett és 2016. január 1. napjától hatályos jelentős jogszabályi változásra, amely alapján a számla felett rendelkezni jogosult az ügyfélszámláról – törvény eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a számlatulajdonos nevére szóló más ügyfélszámlára vagy a számlatulajdonos nevére szóló, hitelintézetnél vezetett fizetési számlára kezdeményezhet átutalást (Üzletszabályzat 1.4.1.6. pontja). Társaságunknak ezzel ellentétes megbízást 2016. január 1. napjától nem áll módjában elfogadni és teljesíteni.

A letéti díjak változását az üzletpolitikánk változása és a letéti üzletág előtérbe helyezése, valamint a megváltozott szabályozói környezet (BEVA-díj emelkedése, a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény stb.) indokolják.

Tájékoztatjuk, hogy a letéti üzletág díjai a díjemelést követően is jelentősen elmaradnak a más piaci szereplők által alkalmazott díjtételek nagyságától.

Társaságunk módosított Üzletpolitikájának része a letéti üzletág prioritása, mely a díjtételek módosítását – az egyéb, fentiekben hivatkozott körülmények mellett – ugyancsak indokolttá teszi.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2015. november 20-án adásvételi szerződést kötött a Budapesti Értéktőzsdében (BÉT) eddig 68,8 százalékos tulajdonnal bíró osztrák CEESEG AG-val és Österreichische Kontrollbank AG-val. A tranzakcióval az MNB minősített többségi tulajdonosává vált a hazai értéktőzsdének, amely ezzel a lépéssel ismét nemzeti tulajdonba került. Ezzel kapcsolatban ajánljuk szíves figyelmébe Társaságunk szolgáltatásait!

A 2016. február 06. naptól hatályos üzletszabályzat elérhető itt>>

A 2016. február 06. naptól hatályos díjjegyzék elérhető itt>>

A 2016. február 06. naptól hatályos befektetési jegyekre vonatkozó díjszabás elérhető itt>>

 

Budapest, 2016. január 06.