E-mail
LinkedIn
Telefon

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a CODEX Értéktár Zrt. Díjjegyzéke 2023.03.01. napjától kezdődő hatállyal módosul. A módosított Díjjegyzék a www.ertektar.hu weboldalunkon közzétételre került és ott megtekinthető.

Tájékoztatjuk, hogy a módosítás a kereskedési díjakat lényegében nem, illetve csak annyiban érinti, hogy a korábbi 5 díjcsoport helyett 3 díjcsoport kialakítására került sor. Összegszerűség tekintetében nem érinti a módosítás a letéti őrzés díjait sem. Ugyanakkor változik a transzferekkel kapcsolatban felmerülő költségek köre és mértéke.

Részben módosításra került a számlavezetési díj és annak minimum összege.

A Díjjegyzék módosítása kapcsán tájékoztatjuk, hogy a CODEX Értéktár Zrt. immáron évek óta nem változtatott a díjain, azonban az energiaárak és egyéb költségek drasztikus emelkedése arra kényszerített bennünket is, hogy felülvizsgáljuk díjainkat. Szolgáltatásaink minőségének és biztonságának folyamatos fejlesztése érdekében szükség van számos informatikai fejlesztésre is és ezek növekvő költsége ugyancsak indokolja a döntésünket.

Tájékoztatjuk, hogy a CODEX Értéktár Zrt. Üzletszabályzatának Általános Rész 2.3. pontja alapján a Díjjegyzék módosításának közzétételét, illetve az ügyfél ettől szóló értesítését követő 15 napos, de legkésőbb a kihirdetéstől a módosított Díjjegyzék hatályba lépéséig, azaz 2023.03.01-ig tartó határidő áll a t. Ügyfelek rendelkezésére, hogy a változások tartalmáról tájékozódjanak és cégünk felé írásban nyilatkozzanak, amennyiben a megváltozott tartalommal nem kívánják fenntartani az üzleti kapcsolatot a CODEX Értéktár Zrt-vel (ügyfél általi felmondás). Ebben az esetben a felek a módosítás előtt hatályban volt szabályok szerint számolnak el egymással.

Amennyiben a Díjjegyzék módosításával kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, úgy munkatársaink készséggel állnak t. Ügyfeleink rendelkezésére.

Valamennyi ügyfelünk megértését és együttműködését, egyúttal bizalmát köszönjük!

 

Tisztelettel:

CODEX Értéktár Zrt.