A CODEX Értéktár Zrt. 2018. évi közgyűlési meghívója

MEGHÍVÓ

Értesítjük, hogy a CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2092 Budakeszi, Szüret utca 5.)
Igazgatósága a Társaság éves rendes közgyűlését 2018. április 17.-én (kedden) 10.00 órára hívja össze.

A közgyűlés helye: 2092 Budakeszi, Szüret utca 5.

A közgyűlés napirendje:

1./ Az Igazgatóság jelentése a 2017. évi gazdálkodásról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról), a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó előterjesztés

a./ Felügyelőbizottsági jelentés

b./ Könyvvizsgálói jelentés

c./ Döntés az igazgatósági jelentés és a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról

2./ Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2018. évi üzleti terveiről

3./ Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása

4./ A Társaság Alapszabályának módosítása ügyrendi kérdésekben (pl. a közgyűlés összehívása elektronikus levél útján)

5./ Egyéb

Az Igazgatóság a fenti időpontra kitűzött közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlést 2018. április 23.-án (hétfőn) 10.00 órára hívja össze változatlan helyszínre, változatlan napirenddel és részvételi feltételekkel.

dr. Farkas Andrea vezérigazgató

CODEX Értéktár Zrt. Igazgatósága nevében

FIGYELEM!

Tisztelt Látogató!

A CODEX Értéktár Zrt. folyamatosan azon dolgozik, hogy Ügyfelei számára a lehető legtöbb és naprakész információt tegyen közzé annak érdekében, hogy Ügyfeleinket megfelelően tájékoztassuk, illetve hiteles információkkal támogassuk a befektetési döntéseik meghozatalát. Ezen oknál fogva a Társaság új weboldalt fejlesztetett, mely 2018. júniusban közzétételre került, s mely – többek között – lehetővé fogja tenni az Ügyfelek számára az online számlanyitást, valamint a befektetői döntéseket támogató kalkulátorok elérését. Kollégáink folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ön a legfrissebb információkat, tartalmakat érhesse el weboldalunkon keresztül, melyek feltöltése, az elavult tartalmak cseréje és a feltöltött tartalmak ellenőrzése folyamatosan zajlik. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy régi, elavult információval találkozik a honlapon, mellyel kapcsolatban szíves türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:

CODEX Értéktár Zrt.

AAPL 169.0700
TSLA 314.7600
FB 179.0800
GOOG 1035.7400
BABA 177.6900
ACAD 30.4500
MSFT 84.1050
CSCO 37.6050
ORCL 49.6600
AAPL 169.0700
TSLA 314.7600
FB 179.0800
GOOG 1035.7400
BABA 177.6900
ACAD 30.4500
MSFT 84.1050
CSCO 37.6050
ORCL 49.6600