A CODEX Értéktár Zrt. 2018. évi közgyűlési meghívója

E-mail
LinkedIn
Telefon

MEGHÍVÓ

Értesítjük, hogy a CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2092 Budakeszi, Szüret utca 5.)
Igazgatósága a Társaság éves rendes közgyűlését 2018. április 17.-én (kedden) 10.00 órára hívja össze.

A közgyűlés helye: 2092 Budakeszi, Szüret utca 5.

A közgyűlés napirendje:

1./ Az Igazgatóság jelentése a 2017. évi gazdálkodásról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról), a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó előterjesztés

a./ Felügyelőbizottsági jelentés

b./ Könyvvizsgálói jelentés

c./ Döntés az igazgatósági jelentés és a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról

2./ Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2018. évi üzleti terveiről

3./ Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása

4./ A Társaság Alapszabályának módosítása ügyrendi kérdésekben (pl. a közgyűlés összehívása elektronikus levél útján)

5./ Egyéb

Az Igazgatóság a fenti időpontra kitűzött közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlést 2018. április 23.-án (hétfőn) 10.00 órára hívja össze változatlan helyszínre, változatlan napirenddel és részvételi feltételekkel.

dr. Farkas Andrea vezérigazgató

CODEX Értéktár Zrt. Igazgatósága nevében