Tisztelt Ügyfeleink!

A CODEX Értéktár Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a Társaság Üzletszabályzata és annak mellékletei 2019. január 1. napjától kezdődően módosulni fognak, mely módosított Üzletszabályzat és annak mellékletei, így többek között a módosított Díjjegyzék legkésőbb 2018. december 1. napjától kezdődően a Társaság ügyfélfogadó helyiségeiben kifüggesztésre, valamint a Társaság www.ertektar.hu weboldalán közzétételre kerül.

Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy kérésre a módosított Üzletszabályzat másolatát – annak költségeinek ügyfél általi viselése mellett (másolási díj, postaköltség) – postai úton is megküldjük.

A módosított Üzletszabályzat és mellékletei hatályba lépésének dátuma: 2019. január 1. napja.

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a letéti szolgáltatások díja változatlan, azaz a Társaság 2019. január 1. napjától hatályos Díjjegyzéke a letéti szolgáltatások díjai tekintetében semminemű változást nem tartalmaz.

Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a módosított Üzletszabályzat hatályba lépése előtt az ügyfél által adott és a Társaság által elfogadott eseti bizományosi és letéti megbízások, egyéb rendelkezések teljesítésére még az adott eseti megbízás, rendelkezés elfogadásakor hatályos üzletszabályzati rendelkezések irányadók.

Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket arról is, hogy az ügyfél a módosítás hatályba lépéséig jogosult a Társasággal fennálló jogviszonyát indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondani, mely esetben a felek a jelenleg hatályos Üzletszabályzat szerint számolnak el egymással.

Amennyiben a módosított Üzletszabályzat, illetve annak mellékletei kapcsán kérdés merül fel, úgy a CODEX Értéktár Zrt. munkatársai a www.ertektar.hu weboldalon közzétett elérhetőségeken készséggel állnak t. Ügyfeleink rendelkezésére.

 

Tisztelettel:
CODEX Értéktár Zrt.

FIGYELEM!

Tisztelt Látogató!

A CODEX Értéktár Zrt. folyamatosan azon dolgozik, hogy Ügyfelei számára a lehető legtöbb és naprakész információt tegyen közzé annak érdekében, hogy Ügyfeleinket megfelelően tájékoztassuk, illetve hiteles információkkal támogassuk a befektetési döntéseik meghozatalát. Ezen oknál fogva a Társaság új weboldalt fejlesztetett, mely 2018. júniusban közzétételre került, s mely – többek között – lehetővé fogja tenni az Ügyfelek számára az online számlanyitást, valamint a befektetői döntéseket támogató kalkulátorok elérését. Kollégáink folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ön a legfrissebb információkat, tartalmakat érhesse el weboldalunkon keresztül, melyek feltöltése, az elavult tartalmak cseréje és a feltöltött tartalmak ellenőrzése folyamatosan zajlik. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy régi, elavult információval találkozik a honlapon, mellyel kapcsolatban szíves türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:

CODEX Értéktár Zrt.