A CODEX Értéktár Zrt. ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy a Társaság Üzletszabályzata és annak mellékletei a korábban közzétett 2019. január 1-i időpont helyett 2019. január 10. napjától kezdődően fog módosulni, tekintettel arra, hogy a módosított Üzletszabályzatnak és mellékleteinek közzétételére technikai okból 2018. december 1. napján nem került sor.

A hatályba lépés módosított időpontjára tekintettel a módosított Üzletszabályzat és annak mellékletei legkésőbb 2018. december 10. napjától kezdődően a Társaság ügyfélfogadó helyiségeiben kifüggesztésre, valamint a Társaság www.ertektar.hu weboldalán közzétételre kerül.

Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy kérésre a módosított Üzletszabályzat másolatát – annak költségeinek ügyfél általi viselése mellett (másolási díj, postaköltség) – postai úton is megküldjük.

A módosított Üzletszabályzat és mellékletei hatályba lépésének módosított dátuma: 2019. január 10. napja.

E helyen is tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a letéti szolgáltatások díja változatlan, azaz a Társaság 2019. január 10. napjától hatályos Díjjegyzéke a letéti szolgáltatások díjai tekintetében semminemű változást nem tartalmaz.

Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a módosított Üzletszabályzat hatályba lépése előtt az ügyfél által adott és a Társaság által elfogadott eseti bizományosi és letéti megbízások, egyéb rendelkezések teljesítésére még az adott eseti megbízás, rendelkezés elfogadásakor hatályos üzletszabályzati rendelkezések irányadók.

Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket arról is, hogy az ügyfél a módosítás hatályba lépéséig jogosult a Társasággal fennálló jogviszonyát indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondani, mely esetben a felek a jelenleg hatályos Üzletszabályzat szerint számolnak el egymással.

Amennyiben a módosított Üzletszabályzat, illetve annak mellékletei kapcsán kérdés merül fel, úgy a CODEX Értéktár Zrt. munkatársai a www.ertektar.hu weboldalon közzétett elérhetőségeken készséggel állnak t. Ügyfeleink rendelkezésére.

 

Tisztelettel:

CODEX Értéktár Zrt.

FIGYELEM!

Tisztelt Látogató!

A CODEX Értéktár Zrt. folyamatosan azon dolgozik, hogy Ügyfelei számára a lehető legtöbb és naprakész információt tegyen közzé annak érdekében, hogy Ügyfeleinket megfelelően tájékoztassuk, illetve hiteles információkkal támogassuk a befektetési döntéseik meghozatalát. Ezen oknál fogva a Társaság új weboldalt fejlesztetett, mely 2018. júniusban közzétételre került, s mely – többek között – lehetővé fogja tenni az Ügyfelek számára az online számlanyitást, valamint a befektetői döntéseket támogató kalkulátorok elérését. Kollégáink folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ön a legfrissebb információkat, tartalmakat érhesse el weboldalunkon keresztül, melyek feltöltése, az elavult tartalmak cseréje és a feltöltött tartalmak ellenőrzése folyamatosan zajlik. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy régi, elavult információval találkozik a honlapon, mellyel kapcsolatban szíves türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:

CODEX Értéktár Zrt.

AAPL 169.0700
TSLA 314.7600
FB 179.0800
GOOG 1035.7400
BABA 177.6900
ACAD 30.4500
MSFT 84.1050
CSCO 37.6050
ORCL 49.6600
AAPL 169.0700
TSLA 314.7600
FB 179.0800
GOOG 1035.7400
BABA 177.6900
ACAD 30.4500
MSFT 84.1050
CSCO 37.6050
ORCL 49.6600