Értékpapír (részvény, kötvény, befektetési jegy stb.) előállítás, kibocsátás

A CODEX Értéktár Zrt. az elmúlt évtizedek szakmai tapasztalatát felhasználva segítséget tud nyújtani azon újonnan alakult részvénytársaságoknak, amelyek a megalakulást követően a részvényeik kibocsátása előtt állnak.

Az értékpapírok kibocsátását, előállítását és forgalomba hozatalát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V: törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályozza.

A zártkörűen működő részvénytársaság részvényei nyomdai úton vagy dematerializált formában állíthatók elő. A Ptk. 3:214. § (1) bekezdése alapján a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénnyé alakítható át.

A Ptk. 3:214. § (2) bekezdésének rendelkezése alapján nyilvánosan működő részvénytársaság részvényei kizárólag dematerializált módon állíthatók elő.

A kötvénykibocsátás a vállalatfinanszírozás egy jól ismert, komoly hagyományokkal rendelkező, megfelelően széles kört elérni képes, hatékony eszköze.

A kötvény névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely lejárat nélküli vagy – jogszabály által megszabott keretek között – lejárattal rendelkezik. A kötvényben a kibocsátó (az adós) arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb hozamát, valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat (a továbbiakban együtt: kamat), továbbá a pénzösszeget a kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti és teljesíti.

A kibocsátó profiljának, valamint céljainak függvényében a kötvény is előállítható mind nyomdai úton, mind dematerializált módon. Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének szabályairól szóló 98/1995 (VIII.24) Korm. rendelet 2. §-a alapján értékpapír előállítására kizárólag engedéllyel rendelkező értékpapírnyomda jogosult.

Társaságunk az értékpapírok előállítására Magyarországon elsőként engedélyt kapó és azóta is engedéllyel rendelkező CODEX Zrt., mint értékpapírnyomda közreműködésével tud segítséget nyújtani a fizikai értékpapírok előállításával kapcsolatban.

A dematerializált értékpapír előállítását (keletkeztetését) a KELER Zrt. végzi. Az értékpapírok keletkeztetését (számlákon történő jóváírását) megelőzi egy nagyon összetett előkészületi munka (ISIN kód igénylése, dematerializált esemény megrendelő kitöltés, okirat minta elkészítés, kísérőjegyzék és adathordozó elkészítése stb.).

A CODEX Értéktár Zrt. az elmúlt évek során jelentős mennyiségű dematerializált értékpapír keletkeztetés, rábocsátás és törlés lebonyolításában vállalt szerepet. Az itt nyert tapasztalatai alapján tud segítséget nyújtani a dematerializált értékpapírok kibocsátásában, illetve keletkeztetésében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. § (1) bekezdésének g) pontja szerinti befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében.

Ugyancsak több évtizedes tapasztalattal rendelkezünk egyéb értékpapírok (pl. kötvények) akár nyomdai úton történő előállítása, akár dematerializált módon történő keletkeztetése és forgalomba hozatala terén is


Értékpapírok megsemmisítése

Az értékpapírok megsemmisítését a 98/1995 (VIII.24) Korm. rendelet szabályozza. A CODEX Értéktár Zrt. az elmúlt évek során több százezer fizikai darab értékpapír megsemmisítését bonyolította le.

Az értékpapír megsemmisítés folyamatai:

  • Az átvételt követően az értékpapírok rendszerezése és feldolgozása sorszám és darabszám szerint
  • Az értékpapírok lyukasztással történő érvénytelenítése nagyteljesítményű többfejes lyukasztó berendezéssel
  • Az érvénytelenített értékpapírok hat havi őrzése saját trezorban
  • Az értékpapírok közjegyző és bizottság jelenlétében darálással történő megsemmisítése

Az értékpapír megsemmisítéséről minden esetben közjegyzői okirat és tanúsítvány készül, mely tanúsítja az értékpapírok fizikai megsemmisítésének megtörténtét.

A 98/1995.(VII.24.) Korm. rendelet 2017-ben történt módosítása alapján a jogutód nélkül megszűnt és a megszűnésig az értékpapírok megsemmisítéséről nem rendelkező kibocsátó értékpapírjainak megsemmisítésére 2017. július 1. napjától a jogszabályban felsorolt feltételek fennállása esetén az értékpapír birtokosa is jogosult.

Amennyiben értékpapírokkal, azok kibocsátásával, előállításával, forgalomba hozatalával vagy megsemmisítésével kapcsolatban kérdése van, keressen minket!

FIGYELEM!

Tisztelt Látogató!

A CODEX Értéktár Zrt. folyamatosan azon dolgozik, hogy Ügyfelei számára a lehető legtöbb és naprakész információt tegyen közzé annak érdekében, hogy Ügyfeleinket megfelelően tájékoztassuk, illetve hiteles információkkal támogassuk a befektetési döntéseik meghozatalát. Ezen oknál fogva a Társaság új weboldalt fejlesztetett, mely 2018. júniusban közzétételre került, s mely – többek között – lehetővé fogja tenni az Ügyfelek számára az online számlanyitást, valamint a befektetői döntéseket támogató kalkulátorok elérését. Kollégáink folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ön a legfrissebb információkat, tartalmakat érhesse el weboldalunkon keresztül, melyek feltöltése, az elavult tartalmak cseréje és a feltöltött tartalmak ellenőrzése folyamatosan zajlik. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy régi, elavult információval találkozik a honlapon, mellyel kapcsolatban szíves türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:

CODEX Értéktár Zrt.