Tájékoztató a CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság által nyújtott értékpapír csere szolgáltatásról

Értékpapír cseréjének lebonyolítása; értékpapír átalakítás

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján abban az esetben, ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak, úgy a kibocsátó társaság köteles a változással érintett nyomdai úton előállított részvényeket kicserélni vagy felülbélyegezni, dematerializált részvény esetén pedig annak tartalmát módosítani.

Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995.(VIII.24.) Korm. rendelet rendelkezései alapján értékpapírokat felülbélyegezni csak típusuk vagy névértékük megváltozásakor, a felismerhetőség megőrzésével, a kibocsátó írásos megrendelése alapján lehet.

Ebből fakadóan a kibocsátó társaság cégnevének, székhelyének, egyéb adatának megváltozása esetén a kibocsátó köteles a részvényeket kicserélni.

A CODEX Értéktár Zrt. több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, az elmúlt több mint két évtized alatt számos részvénycserét bonyolított le sikerrel és tapasztalataink alapján mentesíteni tudjuk az értékpapír-kibocsátó társaságokat a részvénycserével kapcsolatosan felmerülő szervezési, lebonyolítási nehézségek alól.

Amennyiben Társaságuk közgyűlése vagy egyszemélyes alapítója, illetve a kibocsátó társaság alapszabályának felhatalmazása alapján Igazgatósága vagy vezérigazgatója a régi értékpapírok cseréléjéről dönt, azaz a meglévő nyomdai úton előállított értékpapírokat új fizikai, tehát nyomdai úton előállított részvényekre vagy a dematerializált értékpapírokat új dematerializált értékpapírra kívánják cserélni, illetve amennyiben az értékpapírokat át kívánja alakítani (tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 10-12/A. §), úgy a CODEX Értéktár Zrt. vállalja a részvénycsere teljes körű, komplex lebonyolítását az alábbi szolgáltatások elvégzésével:

 • Lecserélendő (bevonandó) részvények begyűjtése a részvényesektől;
 • A törvényi kötelezettségeknek megfelelő hirdetmény(ek) szövegtervezetének elkészítése
 • Új részvények előállíttatása:
  • nyomdai úton előállítandó értékpapír esetében a CODEX Zrt., mint értékpapírnyomda együttműködésével,
  • dematerializált részvény kibocsátása esetén a KELER Zrt. együttműködésével;
 • Új nyomdai úton előállított értékpapírok kiosztása vagy a dematerializált értékpapírok értékpapírszámlára való „keletkeztetése”;
 • Bevont fizikai részvények érvénytelenítése a 98/1995. (VIII.24) Korm.rendelet előírásainak megfelelően;
 • Érvénytelenített részvények hat hónapig történő tárolása és közjegyző, illetve bizottság jelenlétében történő megsemmisítése a 98/1995. (VIII.24) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.
 • Dematerializált értékpapírok esetén a lecserélt vagy átalakított dematerializált értékpapírok törlése; részvénycsere esetén – amennyiben annak feltételei fennállnak – okirat csere.

A kibocsátói döntést követően a teljes folyamat lebonyolítása egy kézben van, az értékpapírok cseréje kapcsán levesszük a terhet a kibocsátó társaság válláról.

Felhívjuk a kibocsátó társaságok figyelmét, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján jogszabályi lehetőség van a nyomdai úton előállított értékpapír dematerializált értékpapírrá, valamint a dematerializált értékpapír nyomdai úton előállított értékpapírrá történő átalakítására egyaránt, melynek részletes szabályait a Tpt. 10-12/A. §-ai tartalmazzák.

A CODEX Értéktár Zrt. komplex szolgáltatásának igénybevétele lehetőséget nyújt a gyors és alacsony költségekkel történő lebonyolításhoz!

Amennyiben az értékpapír csere lebonyolítása vagy értékpapír átalakítása kapcsán további kérdései lennének, készséggel állunk Rendelkezésükre. Vegye fel velünk a kapcsolatot!

FIGYELEM!

Tisztelt Látogató!

A CODEX Értéktár Zrt. folyamatosan azon dolgozik, hogy Ügyfelei számára a lehető legtöbb és naprakész információt tegyen közzé annak érdekében, hogy Ügyfeleinket megfelelően tájékoztassuk, illetve hiteles információkkal támogassuk a befektetési döntéseik meghozatalát. Ezen oknál fogva a Társaság új weboldalt fejlesztetett, mely 2018. júniusban közzétételre került, s mely – többek között – lehetővé fogja tenni az Ügyfelek számára az online számlanyitást, valamint a befektetői döntéseket támogató kalkulátorok elérését. Kollégáink folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ön a legfrissebb információkat, tartalmakat érhesse el weboldalunkon keresztül, melyek feltöltése, az elavult tartalmak cseréje és a feltöltött tartalmak ellenőrzése folyamatosan zajlik. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy régi, elavult információval találkozik a honlapon, mellyel kapcsolatban szíves türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:

CODEX Értéktár Zrt.