Tájékoztató a CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság által nyújtott értékpapír csere szolgáltatásról

Értékpapír cseréjének lebonyolítása; értékpapír átalakítás

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján abban az esetben, ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak, úgy a kibocsátó társaság köteles a változással érintett nyomdai úton előállított részvényeket kicserélni vagy felülbélyegezni, dematerializált részvény esetén pedig annak tartalmát módosítani.

Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995.(VIII.24.) Korm. rendelet rendelkezései alapján értékpapírokat felülbélyegezni csak típusuk vagy névértékük megváltozásakor, a felismerhetőség megőrzésével, a kibocsátó írásos megrendelése alapján lehet.

Ebből fakadóan a kibocsátó társaság cégnevének, székhelyének, egyéb adatának megváltozása esetén a kibocsátó köteles a részvényeket kicserélni.

A CODEX Értéktár Zrt. több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, az elmúlt több mint két évtized alatt számos részvénycserét bonyolított le sikerrel és tapasztalataink alapján mentesíteni tudjuk az értékpapír-kibocsátó társaságokat a részvénycserével kapcsolatosan felmerülő szervezési, lebonyolítási nehézségek alól.

Amennyiben Társaságuk közgyűlése vagy egyszemélyes alapítója, illetve a kibocsátó társaság alapszabályának felhatalmazása alapján Igazgatósága vagy vezérigazgatója a régi értékpapírok cseréléjéről dönt, azaz a meglévő nyomdai úton előállított értékpapírokat új fizikai, tehát nyomdai úton előállított részvényekre vagy a dematerializált értékpapírokat új dematerializált értékpapírra kívánják cserélni, illetve amennyiben az értékpapírokat át kívánja alakítani (tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 10-12/A. §), úgy a CODEX Értéktár Zrt. vállalja a részvénycsere teljes körű, komplex lebonyolítását az alábbi szolgáltatások elvégzésével:

 • Lecserélendő (bevonandó) részvények begyűjtése a részvényesektől;
 • A törvényi kötelezettségeknek megfelelő hirdetmény(ek) szövegtervezetének elkészítése
 • Új részvények előállíttatása:
  • nyomdai úton előállítandó értékpapír esetében a CODEX Zrt., mint értékpapírnyomda együttműködésével,
  • dematerializált részvény kibocsátása esetén a KELER Zrt. együttműködésével;
 • Új nyomdai úton előállított értékpapírok kiosztása vagy a dematerializált értékpapírok értékpapírszámlára való „keletkeztetése”;
 • Bevont fizikai részvények érvénytelenítése a 98/1995. (VIII.24) Korm.rendelet előírásainak megfelelően;
 • Érvénytelenített részvények hat hónapig történő tárolása és közjegyző, illetve bizottság jelenlétében történő megsemmisítése a 98/1995. (VIII.24) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.
 • Dematerializált értékpapírok esetén a lecserélt vagy átalakított dematerializált értékpapírok törlése; részvénycsere esetén – amennyiben annak feltételei fennállnak – okirat csere.

A kibocsátói döntést követően a teljes folyamat lebonyolítása egy kézben van, az értékpapírok cseréje kapcsán levesszük a terhet a kibocsátó társaság válláról.

Felhívjuk a kibocsátó társaságok figyelmét, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján jogszabályi lehetőség van a nyomdai úton előállított értékpapír dematerializált értékpapírrá, valamint a dematerializált értékpapír nyomdai úton előállított értékpapírrá történő átalakítására egyaránt, melynek részletes szabályait a Tpt. 10-12/A. §-ai tartalmazzák.

A CODEX Értéktár Zrt. komplex szolgáltatásának igénybevétele lehetőséget nyújt a gyors és alacsony költségekkel történő lebonyolításhoz!

Amennyiben az értékpapír csere lebonyolítása vagy értékpapír átalakítása kapcsán további kérdései lennének, készséggel állunk Rendelkezésükre. Vegye fel velünk a kapcsolatot!

FIGYELEM!

Tisztelt Látogató!

A CODEX Értéktár Zrt. folyamatosan azon dolgozik, hogy Ügyfelei számára a lehető legtöbb és naprakész információt tegyen közzé annak érdekében, hogy Ügyfeleinket megfelelően tájékoztassuk, illetve hiteles információkkal támogassuk a befektetési döntéseik meghozatalát. Ezen oknál fogva a Társaság új weboldalt fejlesztetett, mely 2018. júniusban közzétételre került, s mely – többek között – lehetővé fogja tenni az Ügyfelek számára az online számlanyitást, valamint a befektetői döntéseket támogató kalkulátorok elérését. Kollégáink folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ön a legfrissebb információkat, tartalmakat érhesse el weboldalunkon keresztül, melyek feltöltése, az elavult tartalmak cseréje és a feltöltött tartalmak ellenőrzése folyamatosan zajlik. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy régi, elavult információval találkozik a honlapon, mellyel kapcsolatban szíves türelmét és megértését kérjük.

Köszönettel:

CODEX Értéktár Zrt.

AAPL 169.0700
TSLA 314.7600
FB 179.0800
GOOG 1035.7400
BABA 177.6900
ACAD 30.4500
MSFT 84.1050
CSCO 37.6050
ORCL 49.6600
AAPL 169.0700
TSLA 314.7600
FB 179.0800
GOOG 1035.7400
BABA 177.6900
ACAD 30.4500
MSFT 84.1050
CSCO 37.6050
ORCL 49.6600