E-mail
LinkedIn
Telefon

Kedves Ügyfelünk!

Ezúton is kérjük Önt, hogy a 2019. február havi számlakivonatokkal együtt megküldött levelünket gondosan átolvasni és amennyiben erre nem került sor, úgy a szükséges dokumentumokat részünkre elektronikusan vagy postai úton megküldeni szíveskedjék.

A fentiekben hivatkozott levelünket és annak mellékleteit tartalmazó dokumentum „PMT és egyéb ügyféltájékoztató” elnevezéssel az alábbi linkre kattintva a www.ertektar.hu weboldalunkon elérhető: https://dev.weband.us/ertektar/tajekoztatok/fontos-dokumentumok/szabalyzatok/

E szerint kérjük, hogy amennyiben erre még nem került sor, úgy

  • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti okmánymásolatokat és dokumentumokat;
  • az Alkalmassági és megfelelési (MiFID II) kérdőívet;
  • a „Nyilatkozat (MiFID II)” elnevezésű dokumentumot, valamint
  • a „Nyilatkozat FATCA/CRS” elnevezésű dokumentumot

kitöltve, dátummal és aláírással ellátva részünkre visszaküldeni szíveskedjék.

Felhívjuk figyelmét, hogy befektetési tanácsadást kizárólag azon ügyfelek részére van lehetőségünk nyújtani, tájékozódni tudunk az ügyfélnek a szerződésben foglalt ügylet lényegével, az ügyletben érintett pénzügyi eszköz jellemzőivel, különösen ezek kockázatával kapcsolatos ismereteiről, tapasztalatairól (megfelelés), illetve befektetési tanácsadás nyújtása esetén az ügyfél adott pénzügyi eszközzel vagy ügylettel kapcsolatos gyakorlatáról, kockázat- és veszteségviselési képességéről, illetve a szükséges mértékben – jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve – fel tudjuk tárni az ügyfél jövedelmi helyzetét és befektetési céljait. A kérdőív célja, hogy a CODEX Értéktár Zrt. a jogszabályon alapuló előzetes tájékozódási kötelezettségének eleget téve az ügyfél számára az ügyfél életkörülményeihez, pénzügyi ismereteihez és tapasztalataihoz igazodó, a kockázat- és veszteségviselési képességével összhangban álló, befektetési céljainak megfelelő befektetési szolgáltatásokat nyújtson, befektetési tanácsadás esetén az Ön preferenciáit, céljait és egyéb jellemző igényeit kielégítő, az Ön számára alkalmas tanáccsal láthassuk el.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a CODEX Értéktár Zrt. azon ügyfelei esetében, akik a kért dokumentumokat nem küldik vissza és számlájuk egyenlege nulla, a Társaság kezdeményezni fogja az ügyfél és a Társaság között fennálló szerződés(ek) közös megegyezéssel történő megszüntetését.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, úgy készséggel állunk Rendelkezésére.

Bizalmát és együttműködését ezúton is köszönjük!

Budakeszi, 2019. november 4.

Tisztelettel:

CODEX Értéktár Zrt.