E-mail
LinkedIn
Telefon

A CODEX Értéktár Zrt. – eleget téve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123/A. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségének – ezúton teszi közzé az MNB Felügyelet „A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárása” tárgyban 2020. március 11. napján kelt és a CODEX Értéktár Zrt. által 2020. március 12. napján kézhez kapott 40964-1/2020. iktatószámú és H-JÉ-III-B-4/2020. számú határozatának rendelkező részét.

A határozat rendelkező része megtekinthető IDE kattintva!