H-FH-III-B-2/2016. számú határozat

„A. Felhívom a Befektetési Vállalkozást, hogy a panaszkezelési szabályzatát olyan módon alakítsa ki, hogy az mindenkor megfeleljen a panaszkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

B. A Befektetési vállalkozással szemben az A. pontban megjelölt jogszabálysértésre tekintettel
400 000 Ft, azaz négyszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.”

Budapest, 2016. május 24.

CODEX Értéktár Zrt.