H-FK-III-B-12/2016. számú határozat

„A. Felhívom a Befektetési Vállalkozást, hogy

  1. az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek mindenkor tegyen eleget,
  2. a panaszok megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek mindenkor tegyen eleget.

B. A Befektetési vállalkozással szemben

1. az A/I. pontban megjelölt jogszabálysértésre tekintettel 250 000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összegű,

2. az A/II. pontban megjelölt jogszabálysértésre tekintettel 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint összegű

mindösszesen 450 000 Ft, azaz négyszázötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.”

Budapest, 2016. május 18.

CODEX Értéktár Zrt.